Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

October 2022

Mobbing 

Czym jest mobbing? Mobbing jest prześladowaniem, zastraszaniem, nękaniem lub nawet stosowaniem przemocy w miejscu pracy wobec podwładnego, lub współpracownika. Zjawisko to obejmuje zarówno werbalne jak i niewerbalne metody znęcania się oraz upokarzania. Skutki mobbingu mogą być zarówno psychiczne jak i fizyczne. W krajach anglojęzycznych często zamiast słowa ”mobbing” używa się określenia ”bullying”.  Kiedy można stwierdzić, […]

Mobbing  Read More »

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Problem wypalenia zawodowego dotyka sporą część naszego społeczeństwa. W ubiegłym roku aż 65% aktywnych zawodowo Polaków odczuwało fizyczne i psychiczne wyczerpanie, brak satysfakcji oraz motywacji z racji wykonywanego zawodu. Wraz z nadejściem roku 2022, wypalenie zawodowe zostało oficjalnie określone jako jednostka chorobowa. Kogo to dotyczy i jak przez to przejść? Wypalenie czy chwilowe znudzenie? Warto

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym? Read More »

Zarządzanie różnorodnością — czy warto i jak to robić?

Zarządzanie różnorodnością stało się w ostatnim czasie popularnym tematem w środowisku HR. Zastanówmy się więc dzisiaj, jak organizacja powinna integrować w miejscu pracy osoby, które się od siebie znacząco różnią.  Zróżnicowanie pracowników obejmuje rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, możliwości fizycznie i psychiczne, narodowość, a także inne znaczące rozbieżności.  Dlaczego warto postawić na różnorodny zespół? Coraz

Zarządzanie różnorodnością — czy warto i jak to robić? Read More »

Ruch w pracy

Bycie aktywnym fizycznie jest jednym z najważniejszych działań, jakie ludzie mogą podjąć, aby utrzymać lub poprawić swoje zdrowie. A niektóre korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej zaczynają się zaraz po aktywności, nawet jeśli ta aktywność jest krótka. Aby uzyskać ogólne korzyści zdrowotne, dorośli powinni wykonywać 150 minut (2 godziny i 30 minut) aktywności o umiarkowanej

Ruch w pracy Read More »