Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

10 kluczowych elementów skutecznego benefitu dla firm

4

10 kluczowych elementów skutecznego benefitu dla firm 

Benefity dla firm zyskują na znaczeniu w dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Czy jednak wiemy, jakie elementy powinien zawierać skuteczny benefit pracowniczy? 

Oto 10 kluczowych czynników, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu atrakcyjnej oferty benefitowej.

1. Dopasowanie do potrzeb pracowników

Benefit pracowniczy powinien być dopasowany do potrzeb i preferencji pracowników. Według raportu MetLife, 73% pracowników zadeklarowało, że dostosowane do ich potrzeb benefity zwiększają ich lojalność wobec firmy.

2. Różnorodność

Dobrej oferty benefitowej nie można zredukować do jednego, nawet bardzo atrakcyjnego, benefitu. Ankieta przeprowadzona przez Glassdoor wykazała, że 57% pracowników preferuje szeroki wachlarz benefitów. W Wellbeing Polska, jako jedyni na rynku polskim stosujemy wszystkie formy angażujące pracownika (platforma, aplikacja mobilna, indywidualna praca nad nawykami, webinary, grywalizacja, masaże w biurze, eventy);

3. Elastyczność

Pracownicy cenią możliwość wyboru. Dlatego warto zastosować elastyczny system benefitów, który pozwoli każdemu pracownikowi dobrać pakiet do swoich indywidualnych potrzeb. Na przykład, pracownik z małymi dziećmi może preferować benefity związane z opieką nad dziećmi, podczas gdy pracownik aktywny fizycznie może wybrać benefity związane ze zdrowiem i fitnessem. 

4. Bezpieczeństwo

Benefity związane z ubezpieczeniem na życie, opieką zdrowotną czy funduszem emerytalnym dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa, co wpływa na ich zaangażowanie i lojalność.

5. Dostępność

Każdy benefit powinien być jasno wyjaśniony, tak aby pracownicy rozumieli, co otrzymują i jak mogą z tego korzystać. Informacje na temat benefitów powinny być łatwo dostępne dla wszystkich pracowników, na przykład za pośrednictwem intranetu firmy, e-maili lub regularnych spotkań zespołowych. Pracownicy powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z benefitów. To może obejmować takie rzeczy jak łatwość zapisania się na program, prostota procesu wnioskowania o benefit, czy dostępność benefitu w dogodnych dla pracownika godzinach. W tym celu oferujemy platformę wellbeing, która jest miejscem agregacji wszystkich benefitów oferowanych w firmie. 

6. Komunikacja

Skuteczny benefit pracowniczy wymaga transparentnej i regularnej komunikacji. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie benefity są dostępne, jak z nich skorzystać i jakie są korzyści z ich wykorzystania. W Wellbeing Polska wspieramy zespoły HR we wdrażaniu programów profilaktyki zdrowia na każdym etapie, także poprzez szkolenia dla managerów. Zapewniamy ciekawe materiały komunikacyjne i dbamy o to, aby pracownicy naszych klientów, wiedzieli, jakie benefity są oferowane w ich firmie. 

7. Rozwój osobisty

Benefity, które wspierają rozwój osobisty i zawodowy, takie jak szkolenia, kursy czy konferencje, są szczególnie cenione przez pracowników. Według raportu LinkedIn, 94% pracowników byłoby gotowych pozostać w firmie dłużej, jeśli ta zainwestowałaby w ich rozwój.

8. Dbanie o zdrowie i dobrostan

Benefity, które skupiają się na zdrowiu i dobrostanie pracowników, takie jak programy fitness, opieka zdrowotna czy wsparcie psychologiczne, są coraz bardziej popularne i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracowników.

9. Nagradzanie osiągnięć

Benefity, które nagradzają i doceniają pracowników za ich osiągnięcia i wkład w rozwój firmy, mają pozytywny wpływ na morale i zaangażowanie pracowników.

10. Konkurencyjność

Benefit pracowniczy musi być konkurencyjny na rynku pracy. Pracodawcy powinni regularnie monitorować trendy i dostosowywać swoją ofertę benefitową do oczekiwań pracowników i praktyk rynkowych.

Skuteczny benefit pracowniczy powinien być różnorodny, elastyczny, dopasowany do potrzeb pracowników i konkurencyjny na rynku pracy. Wdrażanie takiej oferty benefitowej może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników, przyciąganie najlepszych talentów oraz zwiększenie produktywności i wyników firmy.

Udostępnij