Program Wellness

Program wellness - program prozdrowotny dla firm

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami przez nas programami prozdrowotnymi, które nie tylko mają realny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, lecz także na ich motywację i zaanagażowanie! 

Program edukacja/ świadomość

Program prozdrowotny,                          wprowadzający podstawowe działąnia, mające na celu poprawę nawyków, a tym samym stanu zdroowia

Miesięczna cena pakietu

Program
Hybrydowy

Program prozdrowotny,                                zawiera podstawowe działania oraz wzbogacony jest o Grupę Zdrowia i dodatkowy webinar – daje możliwość wsparcia ze strony grupy a także wzbogacenia wiedzy

Miesięczna cena pakietu

Program
zdrowie mentalne/ fizyczne/ profilaktyka wypalenia zawodowego

Program prozdrowotny,                                który duży nacisk kładzie na zdrowie psychiczne, jednocześnie mając na uwadze zdrowie fizyczne. Najlepszy wybór pod kątem wypalenia zawodowego, przeciążenia, braku motywacji.

Miesięczna cena pakietu

Program
Ekosystem zdrowia i kultury pracy

Program prozdrowotny,                              którego głównym celem jest poprawa kultury organizacji, a wic poprawa relacji przy jednoczesnej poprawie ogólnego stanu zdrowia pracowników.

Miesięczna cena pakietu

Programy prozdrowotne, to idealne rozwiązanie, w sytuacji, gdy chęć zmiany nawyków jest duża. Poprzez liczne działania, wzmacniane są więzi w zespole, który wspólnie dąży do celu.

Dowiedz się więcej