Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Wpływ benefitów na reputację firmy jako atrakcyjnego pracodawcy

Szkolenie online / stacjonarne “4 filary zdrowia” trwa 60 minut. Współczesny styl życia związany jest z nadmiarem bodźców oraz szkodliwych dla naszego zdrowia fizycznego i mentalnego nawyków. Nasz ekspert, bazując na własnych doświadczeniach i wieloletniej praktyce opowie Twoim pracownikom, co jest najważniejsze na drodze ku zdrowiu.

W erze digitalizacji, konkurencyjności i transparentności informacji, reputacja firmy na rynku pracy jest kluczowa dla przyciągania i utrzymania utalentowanych pracowników. W tym kontekście, benefity pracownicze odgrywają coraz ważniejszą rolę. 

W tym artykule przyjrzymy się, jak benefity wpływają na reputację firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

 

Wynagrodzenie to nie wszystko

W momencie, gdy płace przestają być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy, benefity stają się kluczowym elementem pakietu kompensacyjnego. Według badania przeprowadzonego przez Glassdoor, 57% kandydatów do pracy bierze pod uwagę ofertę benefitów przy wyborze nowego pracodawcy. Oferując bogaty pakiet benefitów, firma pokazuje, że zwraca uwagę na dobrobycie swoich pracowników, co z kolei może wpływać na jej pozytywny wizerunek na rynku pracy.

Benefity mogą również pomóc w budowaniu pozytywnej kultury w firmie. Firmy, które oferują elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni urlopu, programy wellbeing czy zdrowe posiłki w biurze, mogą być postrzegane jako pracodawcy, którzy szanują potrzeby swoich pracowników i promują równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Według badania firmy Deloitte, firmy z silną kulturą korporacyjną, w której benefity są integralną częścią strategii HR, mają 2,5 raza większe prawdopodobieństwo przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów.

Jednak benefity to nie tylko kwestia przyciągania talentów. Równie ważne jest utrzymanie istniejących pracowników, a tutaj benefity również odgrywają kluczową rolę. Zadowolenie i zaangażowanie pracowników są ściśle związane z reputacją firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Według badania Willis Towers Watson, pracownicy, którzy są zadowoleni z pakietu benefitów oferowanego przez firmę, są trzy razy bardziej zaangażowani w swoją pracę. A zaangażowani pracownicy to nie tylko wyższa produktywność, ale też pozytywne opinie o firmie na portalach takich jak Glassdoor czy LinkedIn.

 

Jak wdrożenie strategii wellbeing wpłynie na przewagę konkurencyjną organizacji?

W czasach, gdy rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, benefity mogą stanowić decydujący czynnik, który pozwoli firmie wyróżnić się na tle konkurencji. Firmy, które oferują unikalne i atrakcyjne benefity, mogą przyciągać więcej kandydatów i zatrzymać swoje talenty, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Wdrożenie strategii well-being może znacząco wpłynąć na przewagę konkurencyjną organizacji. W dobie coraz większego nacisku na zdrowie i dobrobycie pracowników, firmy, które zainwestują w programy well-being, mogą zyskać kilka kluczowych korzyści:

  1. Poprawa wydajności pracy: Pracownicy, którzy są fizycznie i psychicznie zdrowi, mają tendencję do bycia bardziej produktywnymi. Programy well-being mogą pomóc w redukcji stresu, poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego, co z kolei może przyczynić się do poprawy wydajności i produktywności pracowników.
  2. Przyciąganie i zatrzymywanie talentów: Firmy, które oferują programy well-being, są często postrzegane jako bardziej atrakcyjne przez potencjalnych pracowników. Takie inicjatywy pokazują, że firma dba o swoich pracowników, co może przyciągnąć i zatrzymać talenty.
  3. Poprawa zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy czują, że ich firma dba o ich dobrobyt, są często bardziej zaangażowani i lojalni wobec organizacji. To z kolei może prowadzić do lepszego morale, mniejszej fluktuacji i większej lojalności wobec firmy.
  4. Redukcja absencji i kosztów związanych ze zdrowiem: Programy well-being mogą pomóc zmniejszyć absencję chorobową, co oznacza mniejsze koszty dla firmy. Mogą one również pomóc zredukować koszty związane ze zdrowiem, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, poprzez poprawę ogólnego stanu zdrowia pracowników.
  5. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: Wreszcie, firmy, które zainwestują w programy well-being, mogą budować pozytywny wizerunek firmy. To może przekładać się na lepszą reputację firmy wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Niemniej jednak, warto pamiętać, że samo oferowanie benefitów to nie wszystko. Równie ważne jest, aby benefity były spersonalizowane i dostosowane do potrzeb pracowników. Według raportu firmy EY, aż 76% pracowników uważa, że najważniejsze są dla nich benefity dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że firmy muszą być elastyczne i otwarte na feedback swoich pracowników, aby oferować benefity, które są dla nich naprawdę atrakcyjne.

 

Pracownicy nie korzystają z benefitów – co robić?

Jednakże, aby benefity przynosiły firmie korzyści biznesowe i przyczyniały się do przewagi konkurencyjnej muszą być skutecznie komunikowane. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie benefity są dostępne, jak mogą z nich skorzystać i jakie są korzyści z ich wykorzystania. Bez skutecznej komunikacji, pracownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z dostępnych benefitów, co oznacza, że firma nie będzie mogła w pełni wykorzystać ich potencjału dla budowania swojej reputacji jako atrakcyjnego pracodawcy.

Podsumowując, benefity pracownicze są nieodzownym elementem strategii HR we współczesnych firmach. Nie są one już tylko dodatkowym kosztem – są inwestycją w reputację firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, w zadowolenie i zaangażowanie pracowników oraz w przyszły sukces firmy. Pamiętajmy, że benefity to nie tylko to, co pracownik dostaje poza wynagrodzeniem, ale to, co czyni firmę unikalnym i atrakcyjnym miejscem do pracy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak benefity mogą pomóc Twojej firmie, zapraszamy na darmowe warsztaty w formie konsultacji: https://wellbeingpolska.pl/bezplatny-konsulting-zdrowie/ 

Udostępnij