Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Jak promowanie well-beingu zwiększa zaangażowanie pracowników?

laptop, apple, macbook-2557571.jpg

Well-being, czyli dobrostan pracowników, staje się coraz bardziej istotnym elementem strategii HR firm na całym świecie. Coraz więcej dowodów wskazuje, że promowanie well-beingu nie tylko wpływa na zdrowie i satysfakcję pracowników, ale także zwiększa ich zaangażowanie w pracę. W tym artykule omówimy, w jaki sposób to się dzieje.

 

Dlaczego well-being działa?


Z
większa poczucie docenienia
Promowanie well-beingu w miejscu pracy pokazuje pracownikom, że firma dba o ich zdrowie i dobrostan. Może to przekładać się na większe poczucie docenienia i większe zaangażowanie w pracę. Według badania Gallup, pracownicy, którzy czują się docenieni w pracy, są bardziej zaangażowani i mniej skłonni do poszukiwania nowego zatrudnienia.

Poprawia zdrowie pracowników
Promowanie well-beingu może obejmować działania na rzecz poprawy fizycznego i psychicznego zdrowia pracowników, takie jak programy wellness, wsparcie psychologiczne czy zdrowe posiłki w biurze. Zdrowi pracownicy są często bardziej produktywni i zaangażowani w swoją pracę. Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazało, że programy well-being mogą prowadzić do 25% wzrostu w produktywności pracowników.

Buduje kulturę wsparcia
Promowanie well-beingu przyczynia się do budowania kultury wsparcia i troski o pracowników. To z kolei może prowadzić do większego zaangażowania pracowników. Według badań przeprowadzonych przez Deloitte, firmy z silną kulturą wsparcia odnotowują o 47% wyższy poziom zaangażowania pracowników.

Zwiększa satysfakcję z pracy
Promowanie well-beingu może prowadzić do większej satysfakcji z pracy, co z kolei przekłada się na większe zaangażowanie. Badanie przeprowadzone przez firmę Willis Towers Watson wykazało, że pracownicy, którzy są zadowoleni z inicjatyw well-being w swojej firmie, są prawie trzy razy bardziej zaangażowani w swoją pracę.

Obniża poziom stresu
Programy well-being, które obejmują elementy takie jak sesje medytacji, treningi mindfulness czy zajęcia jogi, mogą pomóc pracownikom zmniejszyć poziom stresu, co także przekłada się na wzrost ich produktywności. Według American Psychological Association, programy zarządzania stresem w miejscu pracy mogą obniżyć poziom stresu u pracowników nawet o 40%.

Wzmacnia więzi w zespole
Inicjatywy well-being, takie jak wspólne wyzwania fitness czy warsztaty zdrowia, mogą zwiększyć poczucie zespołowości i kooperacji między pracownikami. Według badań firmy Quantum Workplace, pracownicy, którzy czują silne poczucie zespołowości, są prawie 3 razy bardziej zaangażowani w swoją pracę. Jak wiemy, współpraca między pracownikami sprawia, że występuje efekt synergii – zgrany zespół to większa produktywność firmy. 

Pomaga w zarządzaniu zmianą
W dobie ciągłych zmian w miejscu pracy, programy well-being mogą stanowić istotne narzędzie pomocy pracownikom w radzeniu sobie ze stresem i niepewnością związaną ze zmianami. Pracownicy, którzy są dobrze przygotowani do radzenia sobie ze stresem, są bardziej elastyczni i lepiej radzą sobie z niepewnością.

Zwiększa lojalność
Badania przeprowadzone przez firmę MetLife pokazały, że pracownicy, którzy są zadowoleni z programów well-being w swojej firmie, są prawie dwukrotnie bardziej skłonni polecać swojego pracodawcę jako dobre miejsce do pracy. Lojalny pracownik, to pracownik, który jest zaangażowany w życie firmy.

Jak zbudować efektywną strategię well-being, która zwiększy zaangażowanie pracowników?
Pobierz e-book Wellbeing Polska i dowiedz się jak wdrożenie strategii wellbeing wpłynie na przewagę konkurencyjną organizacji oraz zwiększy zaangażowanie pracowników: https://wellbeingpolska.pl/e-book/

Promowanie well-beingu w miejscu pracy to nie tylko etyczne podejście do zarządzania personelem, ale także skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników. Właściwe strategie well-being mogą przyczynić się do stworzenia zdrowszego, bardziej produktywnego i bardziej zaangażowanego zespołu, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Pamiętaj, inwestycja w dobrostan pracowników to inwestycja w sukces Twojej firmy.

Udostępnij