Krytyczne myślenie — kompetencja XXI wieku.

Krytyczne myślenie to jedna z kluczowych umiejętności miękkich pożądanych u pracowników. Pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć skuteczne strategie, które usprawniają pracę, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z takimi umiejętnościami.   Krytyczne myślenie to zdolność do: obserwacji — wyciągania wniosków i dostrzegania możliwości;  analizy — gromadzenia, rozumienia i interpretacji informacji; formowania wniosków — tworzenia konkluzji na podstawie […]

Krytyczne myślenie — kompetencja XXI wieku. Read More »