Krytyczne myślenie — kompetencja XXI wieku.

pexels-olia-danilevich-4974915-1

Krytyczne myślenie to jedna z kluczowych umiejętności miękkich pożądanych u pracowników. Pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć skuteczne strategie, które usprawniają pracę, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z takimi umiejętnościami.  

Krytyczne myślenie to zdolność do:

  • obserwacji — wyciągania wniosków i dostrzegania możliwości; 
  • analizy — gromadzenia, rozumienia i interpretacji informacji;
  • formowania wniosków — tworzenia konkluzji na podstawie zdobytych informacji, wiedzy i własnych doświadczeń;
  • komunikacji — formułowania i przekazywania informacji w sposób zrozumiały ustnie i pisemnie;
  • rozwiązywania problemów — działania na podstawie zgromadzonych informacji, ich analizie, dostępnej wiedzy i doświadczeniach, diagnoza problemu i propozycja jego rozwiązania.

Czym jest krytyczne myślenie w miejscu pracy?

Jest to głębszy poziom myślenia, na którym kwestionujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski na temat informacji i twierdzeń. Według Cambridge Dictionary definicja krytycznego myślenia to „proces uważnego myślenia o przedmiocie lub idei, bez pozwolenia, aby uczucia lub opinie miały na ciebie wpływ”. Zasadniczo oznacza to myślenie o czymś bez padania ofiarą osobistych uprzedzeń lub robienia rzeczy tak, jak zawsze. Najlepsze firmy przywiązują coraz większą wagę do umiejętności krytycznego myślenia w biznesie. Sukces w biznesie zależy od zdolności danej osoby do szybkiego uczenia się i wykonywania zadań wymagających podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Aby nadążyć za dynamicznym postępem technologicznym i szybko zmieniającymi się środowiskami biznesowymi, firmy potrzebują krytycznych myślicieli, którzy będą mogli podejmować przemyślane decyzje i zapewnić firmie postęp.

Dlaczego umiejętność krytycznego myślenia jest pożądana w pracy?

Najkrócej — krytyczni myśliciele podejmują najczęściej najlepsze decyzje. A w miejscu pracy, gdzie wybory dotyczące wykonywania zadań, przekazywania informacji, relacji ze współpracownikami i opracowywania strategii są na porządku dziennym, krytyczni myśliciele są niezwykle cenni.

Doświadczony menedżer ds. rekrutacji podczas rozmowy z łatwością oceni, w jakim stopniu potencjalny pracownik jest skłonny rozwiązać problem — zapytany o to jak poradziłby sobie z konkretną sytuacją, dajemy mu możliwość wykorzystania umiejętności krytycznego myślenia, zamiast ulegania emocjonalnej lub wyuczonej reakcji. Zatrudnianie ludzi, którzy potrafią myśleć i działać rozsądnie, przyniesie ogromne korzyści w przyszłości.

Korzystanie z umiejętności krytycznego myślenia w miejscu pracy definiuje pracownika jako osobę potrafiącą rozwiązać problemy. Jest to przydatne nie tylko z punktu widzenia kariery (chociaż osoby z wyższego szczebla w firmie mają o takim pracowniku dobre opinie), ale także ustanawia taką osobę jako lidera wśród innych członków zespołu. Wykazanie się umiejętnością rozwiązywania problemów i skutecznego osiągania celów pomaga wzbudzić zaufanie wszystkich współpracowników.

Jak zwiększyć umiejętności krytycznego myślenia i być bardziej efektywnym w pracy?

  1. Zdawaj pytania — zadawanie pytań jest niezbędną umiejętnością, którą należy rozwijać, jeśli chcemy doskonalić swoje umiejętności krytycznego myślenia. Gdy pojawi się problem, zadawanie pytań pomoże go zrozumieć i ocenić. Jest to również świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o sytuacji i pomóc znaleźć rozwiązanie.
  2. Docieraj do źródła — odkrycie źródła informacji może pomóc w zrozumieniu motywacji lub perspektyw, które za tym stoją. Ucząc się lub rozwiązując problem, należy wziąć pod uwagę motywację źródła i dowody na poparcie ich argumentacji. Sprawdź, czy istnieją inne możliwe rozwiązania lub perspektywy.
  3. Szukaj potwierdzonych informacji — po zakwestionowaniu nowych informacji i rozważeniu wielu perspektyw, musisz sformułować własną opinię i działać na podstawie wiarygodnych informacji z takich źródeł, jak serwisy informacyjne, instytucje edukacyjne i sprawdzone organizacje non-profit.

Krytyczne myślenie jest cenną umiejętnością nie tylko w pracy, ale we wszystkich aspektach Twojego życia. Przynosi korzyści w rozwiązywaniu problemów, kreatywności i pracy zespołowej, może również wyróżnić Cię jako wartościowego pracownika i lidera.

Poświęcenie dodatkowego czasu na doskonalenie tej kompetencji poprzez obiektywne badanie rzeczy, podejmowanie decyzji opartych na logice i odpowiednie komunikowanie się pomoże Ci i osobom, z którymi pracujesz. 

Jeśli dalej nie wiesz, jak się do tego zabrać, możesz sięgnąć po książkę „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” Daniela Kahnemana, laureata Nagordy Nobla, który wyjaśnia proces myślenia i opisuje dwa jego systemy oraz konsekwencje wynikające z naszej nieświadomości intuicyjnego działania rozumu, i podejmowanych decyzji. 

Możesz również zainspirować się wystąpieniem Moniki Mikowskiej, CEO Mobee Dick, z Konferencji InternetBeta 2019: Włącz (krytyczne) myślenie! | Monika Mikowska, CEO Mobee Dick | InternetBeta 2019

Udostępnij