Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Ergonomia stanowiska pracy na produkcji 

Ergonomia w halach produkcyjnych

Czy wiesz jak ogromny wpływ na pracę i pracowników ma ergonomia stanowiska pracy? 

Zaczynając od ustawienia uwzględniającego wzrost pracownika i zachowanie idealnej odległości dostępu do narzędzi, aż po rozwiązania dopasowane do indywidualnego pola widzenia i optymalizację oświetlenia. Zwiększenie ergonomii stanowiska pracy na produkcji ma niewątpliwie korzystny wpływ na poziom motywacji i wydajność pracowników. Niewłaściwa postawa lub złe oświetlenie stanowiska pracy może skutkować nie tylko zwiększonym przemęczeniem, ale też powtarzającymi się nieobecnościami wynikającymi z pogorszenia stanu zdrowia. Możesz uniknąć tych problemów dzięki zastosowaniu się do zasad ergonomii stanowiska pracy na produkcji. Poznaj podstawowe zasady ergonomii i dowiedz się jak w 7 krokach wprowadzić te zasady w życie. Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą stosowanie się do zasad ergonomii stanowiska pracy na produkcji oraz w jak już dziś możemy w tym procesie wspomóc Twój zespół.

Podstawowe zasady ergonomii stanowiska pracy na produkcji

W zależności od profilu firmy i charakteru świadczonej pracy, stanowiska pracy w firmie produkcyjnej wymagają różnorodnego przygotowania. Jednak każde stanowisko pracy musi być dostosowane do potrzeb zdrowotnych człowieka. Wynika to zarówno z regulacji prawa pracy jak i przepisów określonych przez normy BHP, a także również z konieczności zapewnienia pracownikom komfortu i zdrowia, dzięki którym będą mogli pracować wydajnie.

Ergonomia to zbiór reguł i zasad, które określają przystosowanie środowiska pracy do potrzeb człowieka. Uwzględnia się tu zarówno kwestie psychofizyczne, jak i anatomiczne. Stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, musi pozwalać pracownikowi wykonywać obowiązki z zachowaniem naturalnej, zdrowej postawy ciała. W zależności od rodzaju pracy należy zwrócić uwagę na każdy element wyposażenia w obrębie stanowiska.

1 Wzrost a wysokość stacji roboczej

W przypadku pracy o charakterze stojącym, najważniejszą kwestią jest wysokość blatu roboczego, który powinien znajdować się mniej więcej na wysokości łokci. Optymalna wysokość stacji roboczej zależy od wzrostu i rodzaju wykonywanej czynności. Wymagana średnia optymalna wysokość stacji roboczej do pracy na siedząco/stojąco wynosi 1125 mm. Sytuację komplikuje ergonomia pracy zmianowej, w przypadku której na różnych zmianach pracują osoby różnego wzrostu. Wówczas koniecznym jest zadbanie o regulowany blat roboczy, który umożliwi dostosowanie wysokości do indywidualnych uwarunkowań.

2 Obszar roboczy

Obszar roboczy powinien znajdować się na wysokości od 800 mm do 1500 mm. Wykonywanie pracy na poziomie powyżej wysokości serca lub na poziomie wymuszającym schylanie się naraża pracowników na nadmierne obciążenie. Zalecane są dynamiczne aktywności (np. łączące pracę w pozycji stojącej i siedzącej). 

3 Przestrzeń robocza

Na stacji roboczej musi być zagwarantowany łatwy dostęp do wszystkich materiałów. Zaleca się unikania skrętów tułowia i ruchów barków, w szczególności przy dużym wysiłku.

4 Regulacja osprzętu stanowiska roboczego

Prawidłowa regulacja sprzętu umożliwia ograniczenie liczby koniecznych do wykonania ruchów, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia fizycznego i liczby nieobecności. Krzesło do pracy przy komputerze BHP musi posiadać liczne opcje regulacji: wysokości, podłokietników oraz odchylenia oparcia z zapewnieniem podparcia w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Istotna jest również głębokość siedziska ergonomia. Jej regulacja powinna zapewnić wygodę z uwzględnieniem braku ucisku pod kolanami. Ergonomiczne biurko powinno mieć blat na wysokości łokci, natomiast podłokietniki krzesła powinny stanowić przedłużenie blatu.

5 Oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie dopasowane do czynności wykonywanej przy stacji roboczej to podstawa wysokiej wydajności i jakości przetwarzania. Optymalne oświetlenie zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu, poprawia koncentrację i ogranicza ryzyko błędów.

6 Pole widzenia

Zalecane jest unikanie niepotrzebnych ruchów głowy i oczu. Utrzymanie stałej odległości od oczu pracownika eliminuje konieczność ponownego skupiania wzroku. Stosowanie połączeń, które nie są widoczne dla pracownika, jest niewskazane.

7 Dostęp do części

Odległość, w jakiej znajdują się potrzebne elementy i narzędzia, powinna być możliwie najkrótsza. Dlatego w optymalnym ustawieniu pojemniki do chwytania i pojemniki na części powinny znajdować się w bezpośrednim zasięgu pracownika.

8 Ergonomia czasu pracy

Stanowisko to nie wszystko. Istotnym aspektem jest również stosowanie się do zasad optymalnej organizacji czasu pracy i ergonomii pracy zmianowej.  Pracownicy zmianowi pracują w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych. Dla zdrowia i życia pracownika nie jest obojętne jaką pracę, w jakim wymiarze, w jakich warunkach i w jaki sposób rozłożoną w poszczególnych dniach i miesiącach świadczy. Liczne badania potwierdzają, że pracownicy zmianowi są stale przemęczeni i czterdziestokrotnie bardziej narażeni na wypadki w miejscu pracy, na autostradzie czy w domu niż osoby pracujące w tradycyjnych systemach czasu pracy. Praca zmianowa zwiększa skłonność do popełniania błędów i jest szczególnie negatywnie oceniana przez lekarzy i fizjologów. Ergonomia pracy zmianowej pozwala planować zmiany, godziny pracy oraz przerwy tak aby możliwie jak najbardziej zminimalizować ich negatywny wpływ na zdrowie pracowników. 

7 kroków do ergonomii stanowiska pracy na produkcji

Jak wprowadzić zasady ergonomii w pracy. Sprawdź, jak w siedmiu prostych krokach może zwiększyć ergonomię. 

 1. Zrób przegląd czynników ryzyka — pierwszym krokiem, jaki należy podjąć przed jakimkolwiek innym działaniem, jest przegląd czynników ryzyka, które występują w miejscu pracy. 
 2. Zbierz informacje dotyczące czynności wykonywanych przez pracowników — ciężar występujący w trakcie wykonywania danej czynności, czas i odległość jej wykonywania. Sprawdź i porównaj te wartości z aktualnie obowiązującymi wytycznymi BHP. 
 3. Sprawdź, jak możesz zwiększyć poziom ergonomii pracy bez inwestycji — czasami za pomocą paru prostych kroków, można w znaczący sposób zwiększyć poziom bezpieczeństwa. 
 4. Opracuj nowe zasady i regularnie aktualizuj procedury — kolejnym krokiem, jaki należy wykonać, jest opracowanie nowych zasad i procedur, które będą odnosiły się do wcześniej określonych zagrożeń. W wielu wypadkach, aby zredukować zagrożenia, wystarczy odpowiednio przeszkolić pracowników, poinstruować ich z zakresu tego jak powinni optymalnie wykonywać swoją pracę. 
 5. Regularnie aktualizuj procedury — budowanie firmy — opartej o zasady ergonomii pracy, to nie incydentalne wydarzenie, lecz długotrwały proces. Dlatego należy stworzyć harmonogram aktualizacji procedur, regularnie robić przeglądy miejsc pracy oraz czynników zagrożenia, przeprowadzać nowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa.
 6. Zainwestuj w bardziej ergonomiczne miejsca pracy — oczywiście, samo opracowanie zasad i procedur, czy wprowadzenie optymalizacji niewymagających wydatków to za mało. Jeżeli miejsce pracy nie spełnia wymogów bezpieczeństwa na skutek niedoinwestowania, to nawet najlepsze zasady czy pomysły nie pomogą. Dlatego musisz być gotowy na to, aby przeznaczyć pewne fundusze na zwiększenie ergonomii.
 7. Zaangażuj pracowników do optymalizacji miejsca pracy — nikt tak dobrze nie zna zagrożeń, które występują w miejscu pracy jak osoby, które spędzają przy nim po kilka godzin dziennie.

Ergonomia stanowiska pracy na produkcji – obowiązek i inwestycja

Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków w obrębie ergonomicznych stanowisk pracy jest w gruncie rzeczy prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak bez względu na ponoszone w związku z tym koszty, wyposażenie zakładu produkcyjnego czy biura to nie tylko wydatki, lecz przede wszystkim inwestycja. Dokładnie tak samo, jak szkolenia, które zwiększają kompetencje zespołu, ergonomiczne meble dają możliwość podwyższenia jakości pracy. Pozwalają unikać chorób i zwolnień, wynikających z nich przestojów w produkcji, realnie wpływają również na poziom koncentracji i skupienia pracowników. 

Chciałbyś pomóc swojemu zespołowi wdrożyć zasady ergonomii stanowiska pracy i zwiększyć jakość pracy? W Wellbeing opracowaliśmy szkolenie indywidualnie dopasowywane do Twoich pracowników oraz warunków, w jakich pracują. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • zrozumieją, jak ważna jest ergonomia pracy oraz organizacja stanowiska pracy
 • poznają wiedzę w zakresie ergonomii pracy 
 • dowiedzą się, jak powinna być przeprowadzona prawidłowa analiza stanowiska pracy,
 • nauczą się jej praktycznego zastosowania na stanowisku pracy
 • rzadziej będą skarżyć się na dolegliwości bólowe związane z wielogodzinną pracą
 • nauczą się wykonywać proste ćwiczenia fizyczne i techniki relaksacyjne, które wyeliminują negatywne skutki pracy,
 • zwiększą swoją wydajność i efektywność.

Szkolenie z ergonomii wykorzystuje wiedzę naukową z zakresu różnych dziedzin w celu zmniejszenia obciążenia pracowników podczas wykonywania codziennych zadań w pracy. Program szkolenia w zakresie ergonomii ma na celu zmniejszenie ryzyka urazów związanych z pracą oraz poprawę produktywności pracowników poprzez dobre samopoczucie. Sprawdź szczegóły i już dziś dołącz do szkolenia z ergonomii TUTAJ

Udostępnij