Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Zarządzanie różnorodnością — czy warto i jak to robić?

pexels-anna-shvets-4557876-1

Zarządzanie różnorodnością stało się w ostatnim czasie popularnym tematem w środowisku HR. Zastanówmy się więc dzisiaj, jak organizacja powinna integrować w miejscu pracy osoby, które się od siebie znacząco różnią. 

Zróżnicowanie pracowników obejmuje rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, możliwości fizycznie i psychiczne, narodowość, a także inne znaczące rozbieżności. 

Dlaczego warto postawić na różnorodny zespół?

Coraz częściej słyszy się opinię, że większa różnorodność w miejscu pracy może wpłynąć pozytywnie na efektywność organizacji. Już podczas rekrutacji jeśli otworzymy się na różnorodność w zespole, to dzięki szerszej puli kandydatów możemy znaleźć i przyjąć do pracy lepiej wykwalifikowane osoby. Zaletą jest także krótszy czas ich poszukiwania. 

Zespół, w którym istnieją różnice między pracownicze, może także dotrzeć do większej ilości miejsc i informacji poprzez swoje odmienne schematy myślenia oraz posiadaną wiedzę. Dokona on także lepszej analizy grupy docelowej dzięki innym doświadczeniom. Dzięki temu osiągnięcie celów firmy może stać się łatwiejsze. 

Różnorodność międzypracownicza a korzyści dla firmy

Przede wszystkim na samym początku warto zastanowić się jakie różnice można dostrzec wśród swoich współpracowników oraz zaakceptować je. Na tym etapie dobrze byłoby również pomyśleć nad tym, jak występująca różnorodność może pomóc w osiągnięciu celów oraz ulepszyć pracę. Następnie nastaw się na to, że pracując w różnorodnym zespole, każdego z członków musisz traktować indywidualnie. 

Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, ile zalet przyniesie dla Ciebie współpraca z kimś różnym od Ciebie, to kolejnym krokiem będzie zorganizowanie bądź wzięcie udziału w aktywnościach mających na celu lepsze poznanie się a przez to także zrozumienie!

A może Dzień Różnorodności?

Dzień Różnorodności w organizacji stanowi doskonałą okazję do poznania różnic między sobą, ale także podobieństw. Zorganizowanie takiego wydarzenia lepiej zintegruje zespół oraz pozwoli jego członkom spojrzeć na siebie z ciekawością i wyrozumiałością!

Przykładowe aktywności podczas Dnia Różnorodności

Prelekcja na temat różnorodności — zdefiniowanie różnorodności, przedstawienie jej korzyści, prezentacja wyników badań dotyczących różnorodności w miejscu pracy, podjęcie tematu dyskryminacji i jej negatywnych skutków. To tylko przykłady tego, co można byłoby przekazać pracownikom podczas prelekcji. 

Stworzenie mapy pochodzenia/zamieszkania — sposób na to, aby pracownicy dowiedzieli się o sobie nieco więcej. Może zrodzą się w ich głowach pewne pytania, co do cech kulturowych danego miejsca?

Żywa biblioteka — spotkania, na które zapraszane są osoby uznawane w pewien sposób za odmienne od reszty. Podczas takiego wydarzenia powinna istnieć możliwość zadawania pytań. 

Warsztaty prowadzone przez osoby niepełnosprawne — zastosowanie takiej formy pomoże uwrażliwić pracowników na tych, którzy w sposób fizyczny bądź psychiczny mogą gorzej funkcjonować pod pewnymi względami. Ciekawym pomysłem jest umożliwienie pracownikom poczucia się jak osoba niepełnosprawna np. poprzez zachęcenie ich do spróbowania poruszania się na wózku, o kulach, z zawiązanymi oczami. 

Warsztaty empatii sposób dzięki, któremu pracownicy zaczną lepiej rozumieć sytuację oraz emocje innych osób w zespole.

Tymczasowe umożliwienie pracy w innej roli w zespole — zapoznanie się z obowiązkami innej osoby może między innymi polepszyć komunikację w zespole.

Krótkie przedstawienie swojego kraju oraz prezentacja regionalnych potraw/strojów rozwiązanie dzięki, któremu każdy z uczestników będzie mógł pokazać, skąd pochodzi, częścią, jakiej jest kultury oraz czym się wyróżnia. Można także zaproponować uczestnikom wspólne przygotowanie tradycyjnych potraw. Sprawdza się wśród zespołów różnorodnych kulturowo. 

Źródła: 

https://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-pl.pdf
Jak zorganizować Dzień Różnorodności – INSPIRATOR

Udostępnij