Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Wellbeing jako priorytet — jak dbanie o pracowników wpływa na efektywność organizacji?

prac

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę, że najważniejszym aktywem są ich pracownicy. Zrozumienie znaczenia i konsekwencji dbania o dobrostan pracowników stało się zatem kluczowym elementem strategii sukcesu. W tym artykule omówimy, dlaczego wellbeing (dobrostan) pracowników powinien być priorytetem dla organizacji i jak dbanie o niego wpływa na efektywność całej firmy.

 

Wellbeing — dlaczego jest niezbędny w organizacjach XXI wieku? 

Wellbeing, inaczej zwany dobrostanem, odnosi się do kompleksowego stanu zdrowia i zadowolenia człowieka. Nie jest to jedynie brak choroby, ale stan pełnego fizycznego, emocjonalnego i społecznego dobrobytu. Wellbeing obejmuje różne sfery życia, takie jak zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, relacje interpersonalne, poczucie spełnienia zawodowego, równowaga między pracą a życiem osobistym oraz rozwój osobisty.

Zdrowie fizyczne jest jednym z ważnych elementów wellbeing. Obejmuje ono regularną aktywność fizyczną, prawidłową dietę, odpowiednią ilość snu i unikanie szkodliwych nawyków. Dbając o zdrowie fizyczne, człowiek czuje się silny, energiczny i ma większą wydajność w codziennych czynnościach.

Zdrowie psychiczne jest równie istotne dla dobrego samopoczucia. Obejmuje ono zdolność radzenia sobie ze stresem, utrzymanie równowagi emocjonalnej, pozytywne myślenie i poczucie spełnienia. Wsparcie psychologiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz dostęp do pomocy w przypadku potrzeby są kluczowe dla utrzymania zdrowia psychicznego.

Poczucie spełnienia zawodowego i równowaga między pracą a życiem osobistym są kolejnymi ważnymi czynnikami wpływającymi na wellbeing. Praca, która jest satysfakcjonująca i daje poczucie celu, pozwala czuć się spełnionym i zmotywowanym. Równocześnie ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym, co umożliwia odprężenie, odpoczynek i realizację innych ważnych obszarów życia.

 

Jak pracodawca może wspierać wellbeing swojego zespołu?

Pracodawcy mogą podejmować wiele różnorodnych i kompleksowych działań, które mają na celu skuteczne wspieranie dobrostanu swojego zespołu i tworzenie korzystnego środowiska pracy. Mogą one obejmować m.in.: 

🟣 Tworzenie zdrowych warunków pracy — pracodawcy powinni zapewnić ergonomiczne stanowiska pracy, dobre oświetlenie, odpowiednią temperaturę i komfortowe środowisko. Ważne jest również zapewnienie dostępu do świeżego powietrza oraz promowanie aktywności fizycznej w miejscu pracy. Zachęcamy więc do zapoznania się z organizowanymi przez nas eventami wellness dla pracowników.

🟣 Wsparcie rozwoju zawodowego — pracodawcy powinni inwestować w rozwój zawodowy swojego zespołu, oferując szkolenia, kursy i możliwości zdobywania nowych umiejętności. Wsparcie w rozwoju kariery daje pracownikom poczucie postępu i spełnienia zawodowego.

🟣 Promowanie równowagi między pracą a życiem osobistym — pracodawcy powinni dążyć do tworzenia elastycznych harmonogramów pracy, które umożliwią pracownikom wyważenie obowiązków zawodowych i osobistych. Możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy czy programy wsparcia rodzinnego mogą przyczynić się do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

🟣 Wsparcie zdrowia psychicznego — pracodawcy powinni tworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy mogą otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym i otrzymać wsparcie w razie potrzeby. Mogą oferować programy wellness, które pomagają pracownikom radzić sobie ze stresem i dbać o swoje zdrowie emocjonalne dobrostan.

🟣 Komunikacja i partycypacja — pracodawcy powinni promować otwartą komunikację w organizacji, dając pracownikom możliwość wyrażania swoich opinii, obaw i sugestii. Regularne spotkania, komunikaty zwrotne i tworzenie przestrzeni do dialogu są istotne dla budowania zaufania i angażowania pracowników.

🟣 Świadczenia dodatkowe — pracodawcy mogą oferować różne świadczenia dodatkowe, takie jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe dni wolne, programy emerytalne czy świadczenia związane z opieką zdrowotną. Takie benefity podnoszą dobrostan pracowników i wzmacniają więź między pracodawcą a zespołem.

🟣 Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu i szacunku — tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, w której wartości takie jak zaufanie, szacunek, współpraca i równość są priorytetem, jest kluczowe dla dobrostanu pracowników. Pracodawcy powinni dążyć do budowania atmosfery wzajemnego wsparcia, doceniania osiągnięć i promowania zdrowej rywalizacji.

Pracodawcy mogą zatem wspierać wellbeing swojego zespołu poprzez tworzenie zdrowych warunków pracy, inwestowanie w rozwój zawodowy, promowanie równowagi między pracą a życiem osobistym, oferowanie wsparcia w zakresie zdrowia fizycznego oraz psychicznego, otwartą komunikację, świadczenia dodatkowe oraz budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej. Wsparcie pracowników w tych obszarach przyczyni się do zwiększenia zaangażowania, efektywności i sukcesu całej organizacji.

 

Wellbeing pracowników – dlaczego warto o niego zadbać?

Dobrostan pracowników jest kluczowym aspektem sukcesu każdej organizacji. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że zadowoleni, zaangażowani i zdrowi pracownicy stanowią fundament efektywności i osiągania celów. Właśnie dlatego dbanie o wellbeing pracowników staje się nie tylko priorytetem, ale także strategiczną inwestycją dla firm. Największe korzyści, które organizacja może czerpać z wprowadzenia programu wellbeing dla swoich pracowników to:

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Badania pokazują, że pracownicy, którzy czują się docenieni i zadbani przez swoje organizacje, są bardziej zaangażowani w swoją pracę. Pracownicy, którym zapewnia się odpowiednie warunki pracy i wsparcie w rozwoju osobistym, są bardziej skłonni wkładać wysiłek i angażować się w cele organizacji. Zwiększone zaangażowanie przekłada się na większą produktywność i lepsze rezultaty.

Poprawa zdrowia i redukcja absencji

Dbanie o dobrostan pracowników obejmuje również aspekty związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Organizacje, które promują zdrowy styl życia, oferują programy wellness i zapewniają odpowiednie wsparcie, zauważają redukcję absencji z powodu choroby. Pracownicy, którzy czują się zdrowi i zadowoleni, rzadziej chorują i są mniej narażeni na stres. To przekłada się na kontynuację pracy bez przeszkód, co prowadzi do zwiększonej efektywności organizacji.

Wzrost retencji pracowników 

Jednym z największych wyzwań dla organizacji jest utrzymanie utalentowanych pracowników. Dobrostan pracowników odgrywa kluczową rolę w budowaniu lojalności wobec firmy. Jeśli pracownicy czują się zadowoleni i docenieni, są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy okres czasu. To prowadzi do stabilności zespołów, zachowania wiedzy i doświadczenia w firmie oraz zmniejszenia kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Zwiększenie kreatywności i innowacyjności 

Dobrostan pracowników ma również bezpośredni wpływ na ich kreatywność i zdolność do generowania innowacyjnych pomysłów. Pracownicy, którzy mają odpowiednie wsparcie i elastyczność w pracy, czują się swobodniej i są bardziej zmotywowani do eksperymentowania i dzielenia się swoimi pomysłami. To przyczynia się do rozwoju innowacyjnych postaw w organizacji.

Wzrost satysfakcji klientów

Dobrostan pracowników ma bezpośredni wpływ na jakość obsługi klienta. Zadowoleni, zmotywowani pracownicy są bardziej skłonni do nawiązywania pozytywnych interakcji z klientami, dbania o ich potrzeby i rozwiązywania problemów. Satysfakcja klientów jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu organizacji, dlatego dbanie o dobrostan pracowników ma istotne znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej

Dbanie o wellbeing pracowników sprzyja tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu. Organizacje, które stawiają dobro pracowników na pierwszym miejscu, tworzą atmosferę pracy, w której ludzie chętnie dzielą się wiedzą, współpracują i wzajemnie się motywują. Taka kultura organizacyjna sprzyja synergii, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i budowaniu silnych relacji w zespole.

Redukcja kosztów związanych z absencją i rotacją pracowników

Zainwestowanie w dobrostan pracowników może przyczynić się do znacznego ograniczenia kosztów związanych z absencją i rotacją pracowników. Lepsze warunki pracy i wsparcie psychiczne mogą pomóc w zmniejszeniu stresu i wypalenia zawodowego, co z kolei prowadzi do mniejszej absencji i spadku kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników

Dbanie o dobrostan pracowników jest zatem nie tylko moralnym obowiązkiem organizacji, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność i sukces całej firmy. Pracownicy, którzy czują się wsparci, zadowoleni i zaangażowani, są bardziej skłonni do poświęcenia wysiłku na rzecz organizacji. To z kolei przekłada się na zwiększoną produktywność,

Udostępnij