Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Rotacja pracowników w firmie – jak ją mierzyć?

Rotacja pracowników w firmie – jak ją mierzyć

Wskaźnik rotacji pracowników jest jednym z najważniejszych czynników, którymi zajmuje się HR. Co oznacza rotacja pracowników? Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników i dlaczego jest to takie ważne?

Czym jest rotacja pracowników? Rotacja jest miarą tego, ilu pracowników odchodzi z firmy w danym okresie czasu. Kiedy pracownicy odchodzą, firma musi uruchomić proces rekrutacyjny i ich zastąpić nowymi pracownikami.

 Obrót dobrowolny vs. przymusowy

Pracownicy mogą opuścić firmę z różnych powodów, zarówno dobrowolnych, jak i niedobrowolnych.

Dobrowolna rotacja ma miejsce, gdy pracownicy dobrowolnie odchodzą z firmy, zwykle dlatego, że idą do pracy w innej firmie.

Z kolei przymusowa rotacja ma miejsce, gdy decyzja o odejściu z firmy nie była decyzją pracowników. Innymi słowy, przymusowa rotacja ma miejsce, gdy pracownicy są zwalniani. Powody mogą być bardzo różne. Nie tylko z powodu słabej wydajności pracy, nieobecności ale i czasami naruszenia zasad obowiązujących w miejscu pracy.

Jakie jest znaczenie rotacji pracowników dla organizacji?

Rotacja pracowników jest zwykle wymieniana w kontekście negatywnym. Wynika to z wysokich kosztów związanych z wysokimi wskaźnikami rotacji.

Kiedy pracownicy odchodzą, firma musi ich zastąpić nowymi pracownikami. Zastępowanie pracowników kosztuje dużo pieniędzy.

Według badań Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM), bezpośrednie koszty zastąpienia mogą sięgać nawet 50%-60% rocznego wynagrodzenia pracownika, przy całkowitych kosztach związanych z obrotem od 90% do 200% rocznego wynagrodzenia.

Dlaczego wymiana pracowników jest tak kosztowna?

Powód, dla którego zastępowanie pracowników kosztuje tak dużo pieniędzy, staje się znacznie jaśniejszy, gdy weźmie się pod uwagę wszystkie wydatki związane z zastępowaniem pracowników. Najpierw musisz znaleźć lub zatrudnić kogoś do znalezienia kandydatów. Musisz przeanalizować, który pracownik będzie dla Ciebie najlepszy. Następnie poinformować kandydata o decyzji. Możliwe, że kandydat się nie zgodzi na warunki lub już znalazł innego pracodawcę. Wtedy proces może nawet zacząć się od nowa, jeśli nie było innych kandydatów spełniających wymagania. Trzeba wziąć pod uwagę też proces zatrudnienia – podpisywanie umowy. Nowych pracowników należy najczęściej też przeszkolić. Należy również liczyć się z czasem ”rozpędzania”. Niedoświadczeni pracownicy są zwykle mniej wydajni.

Czym jest zdrowa rotacja pracowników?

Ze względu na wysokie koszty zastępowania pracowników rotacja pracowników ma zazwyczaj negatywne skojarzenia. Jednak rotacja pracowników niekoniecznie jest czymś negatywnym. Jeśli wysokie obroty wynikają z faktu, że nieodpowiedni pracownicy odchodzą z firmy, może to być naprawdę dobre. Z drugiej strony, jeśli najlepsi odchodzą, może to być szkodliwe dla firmy. Dlatego trudno powiedzieć, co to jest zdrowy wskaźnik rotacji – zależy to od firmy i jej konkretnej sytuacji. Rotację pracowników należy zawsze oceniać kontekstowo.

Średnia rotacja pracowników Inną rzeczą, która utrudnia określenie zdrowego wskaźnika rotacji, jest fakt, że wskaźniki rotacji pracowników różnią się znacznie w zależności od branży.

Według amerykańskiego Biura Statystycznego średni wskaźnik rotacji w USA wynosi około 12% do 15% rocznie. Według LinkedIn średnia roczna rotacja pracowników na całym świecie wynosi 10,9%.

Jaki jest wskaźnik rotacji pracowników?

Wskaźnik rotacji pracowników to odsetek pracowników, którzy odeszli z firmy w określonym czasie. Wskaźnik rotacji pracowników jest zwykle mierzony i obliczany w cyklu miesięcznym i/lub rocznym.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Wskaźnik rotacji pracowników oblicza się dzieląc liczbę pracowników, którzy odeszli z firmy, przez średnią liczbę pracowników w określonym okresie czasu. Ta liczba jest następnie mnożona przez 100, aby uzyskać procent.

Przeciętną liczbę pracowników oblicza się, dodając liczbę pracowników zatrudnianych przez firmę na początku danego okresu do liczby pracowników zatrudnianych przez firmę na koniec określonego okresu, a następnie dzieląc wynik przez 2. Oznacza to, że aby obliczyć wskaźnik rotacji pracowników, tak naprawdę potrzebujesz 3 zmiennych:

  • Pracownicy, którzy odeszli (dobrowolnie i niedobrowolnie) z firmy w określonym czasie
  • Liczba pracowników zatrudnianych przez firmę na początku określonego okresu.
  • Osoby zatrudniane przez firmę na koniec określonego okresu.

Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników za pomocą podstawowego wzoru, możesz obliczyć rotację swojej firmy i wymyślić liczbę. Ale co właściwie oznacza Twój wynik?

Skąd wiesz, czy Twoja rotacja jest wysoka czy niska?

Jednym ze sposobów jest porównanie wskaźnika rotacji Twojej firmy ze średnim wskaźnikiem w Twojej branży. Wskaźniki obrotu mogą się znacznie różnić w zależności od branży. Zwykle hotelarstwo i opieka zdrowotna mają najwyższe wskaźniki rotacji. W 2015 roku amerykański przemysł hotelarski odnotował dobrowolny obrót na poziomie 17,8%, a amerykański sektor opieki zdrowotnej 14,2%. Stawki były znacznie niższe w innych branżach, takich jak ubezpieczenia (8,8%) i usługi komunalne (6,1%).

Porównując swoją stawkę ze średnią dla branży lub lokalizacji, możesz wyciągnąć pewne wnioski. Jeśli, na przykład, twój wskaźnik rotacji jest wyższy niż średnia w twojej branży, prawdopodobnie oznacza to, że twoje kierownictwo nie jest tak efektywne, jak mogłoby być. Dlatego prawdopodobnie warto zidentyfikować i rozwiązać niektóre problemy wewnętrzne. Oprócz zewnętrznego benchmarkingu możesz przeprowadzić własne wewnętrzne badania wskaźnika rotacji. Aby lepiej zorientować się w trendach obrotów, zbieraj dane z różnych okresów, z różnych działów i ze wszystkich poziomów zarządzania. Chociaż menedżerowie i pracodawcy obawiają się rotacji, wskaźnik rotacji równy zero jest nierealny. Ludzie nieuchronnie odejdą w pewnym momencie, aby przejść na emeryturę, przenieść się lub z powodu zmieniających się okoliczności w ich życiu. Choć może to zabrzmieć dziwnie, możesz mieć „zdrowy” wskaźnik rotacji. Miej oko na swoje stawki, upewniając się, że mieszczą się one w dobrych zakresach branży i zakresach lokalizacji.

Udostępnij