Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Po co nam rywalizacja – zdrowa i niezdrowa forma rywalizacji

Po co nam rywalizacja – zdrowa i niezdrowa forma rywalizacji

Rywalizacja jest nieodłączną częścią naszego życia. Już od najmłodszych lat konkurujemy z innymi, często nawet nieświadomie. Na początku wydaje się ona niewinna, jednakże z czasem ciągła rywalizacja może przeobrazić się w poważny problem, który sprawi, że wszystkie działania w naszym życiu prywatnym czy zawodowym, będą realizowane tylko po to, aby udowodnić innym, że jesteśmy lepsi.

 •     Zdrowa a niezdrowa rywalizacja,
 •     Zalety i wady rywalizacji,
 •     Współpraca zamiast rywalizacji.

Pojęcie rywalizacji często kojarzone jest ze zjawiskiem negatywnym. Jednakże istnieje pojęcie zdrowiej, jak i tej niezdrowej rywalizacji. Dzieli je cienka linia, którą łatwo przekroczyć.

 

Zdrowa rywalizacja, w przeciwieństwie do niezdrowej, może pozytywnie wpłynąć na naszą pracę i pomóc nam osiągnąć wyznaczony cel uczciwie i w zgodzie ze sobą oraz innymi osobami. Motywuje nas, napędza do działania i przybliża do osiągnięcia wyznaczonego przez nas celu, jednak nie kosztem innych. Zdrowa rywalizacja cechuje się też tym, że osoby ze sobą rywalizujące nie podstawiają sobie nawzajem nóg i nie dążą do wygranej za wszelką cenę. Osoby, które biorą udział w zdrowej rywalizacji, chcą odnieść sukces, ale czerpią radość także z sukcesów innych. Dzięki takiej formie rywalizacji osoba przegrana tak naprawdę nigdy nie przegrywa, ponieważ zdobywa cenne doświadczenie i wiedzę, którą w przyszłości będzie mogła wykorzystać.

 

Niezdrowa rywalizacja może przyczynić się do wielu poważnych problemów, oddziałujących negatywnie na nas samych oraz na ludzi wokół nas. Oddala nas od wyznaczonych celów oraz niszczy relacje międzyludzkie.

Jak każde zjawisko, rywalizacja ma dwie strony medalu. Może ona przynieść wiele korzyści, ale ma także wady.

\"szachy

Korzyści rywalizacji:

 •     Kształtuje charakter oraz pomaga odkrywać nasze słabe i silne strony,
 •     Pomaga się rozwijać i odkrywać nowe uzdolnienia,
 •     Pomaga wyznaczać kierunek działania i ustalić cele, które chcemy osiągnąć,
 •     Uczy kreatywności i pracowitości,
 •     Uczy wytrwałości w dążeniu do celu,
 •     Wpływa na podnoszenie naszych umiejętności,
 •     Wpływa na wzrost motywacji.

Wady rywalizacji:

 •     Zaniża naszą samoocenę,
 •     Powoduje konflikty w grupie oraz pomiędzy przeciwnikami,
 •     Może przyczynić się do zniszczenia relacji międzyludzkich,
 •     Doprowadza do zakłóceń w organizacji, co skutkuje osiąganiem negatywnych wyników,
 •     Może spowodować problemy z komunikacją,
 •     Zamiast skupić się na wykonywaniu poszczególnych zadań, zajmujemy się próbą pogrążenia przeciwnika, a co za tym idzie, jesteśmy mniej efektywni i osiągamy gorsze wyniki,
 •     U wielu osób, które przygrywają zmniejsza motywację i chęci do dalszego działania,
 •     Może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne.

 

Czy rywalizacja, aby na pewno jest nam potrzebna – współpraca zamiast rywalizacji.

Nie da się ukryć, że rywalizacja zawsze była i będzie częścią naszego życia, jednakże ciągłe budowanie klimatu współzawodnictwa może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Czy rywalizacja, aby na pewno jest nam potrzebna? Czy warto tworzyć ten klimat współzawodnictwa? Czy musimy przez całe swoje życie udowadniać innym, że jesteśmy lepsi?

Czy czasem nie lepiej robić coś wspólnie z innymi, zamiast przeciwko nim?

Współpraca może przynieść znacznie więcej korzyści niż rywalizacja. Dzięki współdziałaniu możemy osiągnąć lepsze rezultaty. W dodatku, będziemy pracować w przyjemnej i mniej stresującej atmosferze, dzięki której będziemy czerpać radość z działania, a nie tylko z samych efektów.

\"szachyZalety współpracy zamiast rywalizacji

 •     Przyczynia się do budowania więzi międzyludzkich,
 •     Wpływa na efektywność,
 •     Zwiększa kreatywność i przyczynia się do realizacji ciekawszych projektów,
 •     Zwiększa zaangażowanie i aktywność,
 •     Zwiększa chęci do działania,
 •     Przyczynia się do powstania efektu synergii,
 •     Pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne,

Często zatracamy się w rywalizacji, zapominając po co tak naprawdę robimy to, co robimy. Przestajemy czerpać radość z naszych zainteresowań, hobby, pracy. Tracimy naszą wewnętrzną motywację i chcąc udowodnić innym swoją wartość, tracimy poczucie własnej wartości.

Zamiast porównywać się do innych, ich sukcesów i działań warto skupić się na sobie i dążyć do tego, aby z dnia na dzień być coraz lepszą wersją siebie.

 

Udostępnij