Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Uzdrowić pracowników za darmo

Uzdrowić pracowników za darmo

Google wykorzystuje kilka sztuczek, zachęcających do zdrowego odżywiania, począwszy od strategicznego lokalizowania owoców i warzyw przy wejściu do swoich stołówek, po rozdawanie pracownikom mniejszych talerzy i ukrywanie słodyczy i napojów gazowanych przed wzrokiem. Jednakże inne firmy, wciąż borykają się z poszukiwaczami słodyczy.

  • Kilka sztuczek Google
  • Badanie zaangażowania pracowników
  • Skutki zaangażowania

Badania sugerują, że wiele osób zdaje sobie sprawę, że ich problemy z samokontrolą mogą wpływać na ich cele zdrowotne i sprawnościowe. Co więcej, często są skłonni podjąć jednorazową decyzję, która wstępnie zobowiązuje ich do obrania lepszego kursu. Przetestowano zobowiązanie 632 gospodarstw domowych do zwiększenia zakupów zdrowej żywności o 5 punktów procentowych powyżej ich zwykłej wartości wyjściowej przez sześć miesięcy.

Uczestnicy byli już zapisani do zakrojonego na szeroką skalę programu motywacyjnego, w ramach którego co miesiąc członkom przyznawano 25-procentową premię cashback za wszystkie zdrowe produkty żywnościowe. Tylko 31% kwalifikujących się zakupów spożywczych pochodziło z kategorii zdrowej.

Chociaż jednym ze sposobów na poprawę tego byłoby zwiększenie zachęty finansowej, przyjęliśmy mniej intuicyjne podejście, prosząc uczestników, aby zamiast tego umieścili miesięczną premię cashback na linii i wstępnie zobowiązali się do zwiększenia o 5 punktów procentowych kupowanej zdrowej żywności.

W końcu uczestnicy zwiększyli liczbę zdrowych produktów w swoim miesięcznym koszyku żywności średnio o 3,52 punktu procentowego. Zmiana ta wynikała ze spadku odsetka niezdrowych produktów spożywczych. Jedna trzecia zaangażowanych gospodarstw domowych, realizujących swój cel każdego miesiąca, była znacznie bardziej skłonna do poprawy swoich zdrowych zakupów w porównaniu z tymi, którzy odmówili bądź nie brali udziału w badaniu.

36% zaproszonych gospodarstw domowych zdecydowało się na wstępne zobowiązanie, mimo że nie było do tego żadnej dodatkowej zachęty, a jedynie groźba straty. Czasami pomimo kar, większość z nich pozostała w badaniu przez całe sześć miesięcy. Poprawa zachowania trwała przez prawie pełne sześć miesięcy po usunięciu kary. Wyniki te pokazują, że mając szansę na wcześniejsze zobowiązanie się, samo świadomi konsumenci skorzystają z okazji do stworzenia dla siebie restrykcyjnych warunków wyboru, nawet ryzykując stratę finansową, w tym przypadku z 25-procentowym upustem.

 

Źródło: https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/make-employees-healthier-for-free-4531

Udostępnij