Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Metody rozwiązywania problemów w organizacji z wykorzystaniem programów wellbeing

lllllllllllll

Problemy to powszechne zjawisko, z którym musi zmagać się każdy z nas, czy to w pracy, czy też w życiu prywatnym. Jest to sytuacja, której nie da się całkowicie zniwelować. Jednakże kluczowe jest tutaj radzenie sobie z tymi problemami. Różnego rodzaju niezgodności występują także w przedsiębiorstwach. Rozwiązywanie problemów w organizacji to jedna z kluczowych umiejętności, która pozwoli uporać się z przeszkodami. Zapoznaj się ze skutecznymi metodami rozwiązywania problemów w organizacji, dzięki którym żadne konflikty nie będą Ci straszne! Przekonaj się, jak dużą rolę w niwelowaniu problemów odgrywają programy wellbeing, które w ostatnim czasie znacznie zyskują na popularności.


Dlaczego rozwiązywanie problemów w organizacji jest tak bardzo istotne? 

Każda organizacja, niezależnie od specyfiki działalności, napotyka na swojej drodze różnego rodzaju problemy. Problemy występują zawsze i wszędzie, a osiągnięcie stanu idealnego nie jest możliwe. Można jednak do takiego stanu dążyć, aby zminimalizować występowanie problemów. Szybkie wykrycie i analiza występujących przeszkód umożliwia ich natychmiastowe usunięcie, a tym samym nie zaburzy stałych procesów. Sprawne rozwiązanie problemu jest niezbędne, aby móc sprawnie funkcjonować. 

Problem w tradycyjnym podejściu jest rozumiany jako trudna sytuacja, z której należy znaleźć wyjście. Problemy pojawiają się najczęściej niespodziewanie lub są efektem zaplanowanego działania, np. zmian w organizacji. Zbyt późne wykrycie problemu może nie wychwycić powstałych niedociągnięć i może wtedy nie być już czasu na naprawę powstałych zniszczeń. Każdej organizacji powinno zależeć zatem na tym, aby ich problemy mogły zostać rozwiązane jak najszybciej. 

Błędne jest przekonanie niektórych ludzi, że problemy są rzeczą złą i że świadczą o nieprawidłowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problemy są czymś naturalnym i nie ma w nich nic złego o ile firma stosuje prawidłowe metody rozwiązywania problemów w organizacji.


Skuteczne metody rozwiązywania problemów w organizacji

Po uświadomieniu sobie, czym tak naprawdę jest problem i że jest to zjawisko naturalne, warto byłoby przejść do sedna sprawy i zastanowić się jakie metody rozwiązywania problemów w organizacji można wprowadzić, aby skutecznie sobie z nimi radzić. 

Rozwiązywanie problemów w organizacji może składać się z wielu metod, zależnie od potrzeby. Ważne jest, aby metoda została odpowiednio dobrana do występującego problemu.  

Zdefiniowanie i dokładne opisanie problemu i jego cech charakterystycznych jest pierwszym krokiem do jego rozwiązania. Należy skoncentrować się na tym, jak problem działa w danym momencie – dziś i teraz. W procesie definiowania problemu pomoże uzyskanie szczegółowych odpowiedzi na pięć pytań:

  • Co jest problemem? 
  • Kto jest w niego zaangażowany? Kogo dotyczy problem?
  • Gdzie problem występuje?
  • Kiedy się pojawia? 
  • Jak działa? W jaki sposób się przejawia? 

Na opis i zdefiniowanie problemu warto poświęcić odpowiednią ilość czasu, ponieważ pozwoli to zaoszczędzić go w następnych etapach. Zdefiniowanie problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania. Kolejny etap będzie stanowić identyfikacja przyczyny źródłowej, a następnie wdrożenie działań eliminujących przyczyny. Ostatni krok skutecznych metod rozwiązywania problemów w organizacji to sprawdzenie i standaryzacja rozwiązań. Jednakże metody nie powinny opierać się tylko na ścisłych działaniach opartych na definicjach, a powinny być odpowiednio dobrane do sytuacji. W niektórych przypadkach należy działań szybko i konieczne jest podjęcie natychmiastowej decyzji, a nie kolejne rozpisywanie problemu na części i kolejne analizy. Musisz więc za każdym razem oszacować czas, jaki masz na podjęcie danej decyzji. Ważnym aspektem są również rady i słuchanie opinii osób doświadczonych, które na przykład miały już styczność z danym problemem. Pamiętaj, że nie każdy jest mistrzem we wszystkich dziedzinach i że czasem warto jest zasięgnąć opinii eksperta, na dany temat. 

Zastosowanie powyższych metod rozwiązywania problemów w organizacji zapewni Ci sukces i zniweluje powstawanie długotrwałych konsekwencji.


Programy wellbeing jako metoda rozwiązywania problemów w organizacji

Warto zastanowić się w tym miejscu, co wspólnego mają programy wellbeing z rozwiązywaniem problemów w organizacji? Bowiem dla wielu osób zapewne wydają się dwa zupełnie odległe od siebie pojęcia.

Spójrzmy na to w aspekcie przyczynowo- skutkowym. Wellbeing to nic innego jak ciągłe i dynamiczne zarządzanie poczuciem dobrostanu pracownika. Fizyczny i emocjonalny stan każdej osoby może mieć ogromny wpływ na to, jak się czuje, a w efekcie – jak wykonuje swoją pracę. Poziom satysfakcji pracowników w danej organizacji to rezultat ich codziennych doświadczeń, a także ich zdrowia. 

Wprowadzenie działań wellbeing sprawi, że Twój zespół będzie zdrowy, a tym samym będzie poprawiał swoją wydajność oraz spadnie liczba absencji chorobowych. Zdrowi pracownicy nie będą odczuwać stresu w dużym stopniu i nie przełoży się to na złą atmosferę w Twoim zespole. Pomyśl, jak dużo czasu i pieniędzy w skali miesiąca tracisz na szukanie zastępstw, na organizowaniu szkoleń dla nowych pracowników, na obmyślenie sposobów poprawy niezadowalających wyników i na zastanawianiu się, co zrobić, aby atmosfera była lepsza?

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom będziesz w stanie rozwiązać wiele problemów w przedsiębiorstwie i móc skupić się na innych czynnościach.

Pamiętaj, że dobre samopoczucie pracownika jest budowane na wiele różnych sposobów. Najważniejsze czynniki składające się na ten stan to spójna, oparta o wartości kultura organizacyjna oraz menedżerowie rozumiejący kwestie wellbeingowe. To również dobra atmosfera w pracy i pozytywna energia wpływająca na kreatywność i zaangażowanie! Dzięki odpowiednim rozwiązaniom część Twoich problemów rozwiąże się sama, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na nowo powstałych przypadkach. Wprowadzenie programów wellbeing pozwoli Ci zatem poprawić atmosferę, zmniejszyć koszty związane z absencjami chorobowymi, a także zwiększyć wydajność zespołu. Programy wellbeing to skuteczne metody rozwiązywania problemów w organizacjach.

Pomyśl zatem o wprowadzeniu programów wellbeing do swojej firmie i przekonaj się sam, jak bardzo jest to skuteczna metoda.


Skuteczne programy wellbeing

Na rynku obecnie oferowanych jest wiele programów wellbeing, które mogą przyczynić się do rozwiązania Twoich problemów w firmie. Pamiętaj jednak, aby skupić się na wyborze innowacyjnego rozwiązania, które będzie odpowiednio dostosowane do Twoich potrzeb. Owocowe wtorki, czy pakiet opieki medycznej to nie są skuteczne rozwiązania, a jedynie działania, które obecnie oferuje praktycznie każdy pracodawca. Wyszukaj zatem program, który zachwyci Twój zespół, a tym samym przyniesie oczekiwane rezultaty, czyli rozwiąże Twoje liczne problemy. 

Przychodzimy z pomocą i przedstawiamy kluczowe rozwiązania, które zostaną indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb. 

Jako pierwszy, oferujemy program osobistego Asystenta Zdrowia, który pomoże dokonać tego, co w pojedynkę może być bardzo trudne a często niemożliwe. Aplikacja oferuje coachingi, które umożliwiają szybki kontakt ze specjalistami. Profesjonalni trenerzy, dietetycy i asystenci zdrowia pomogą zmienić nawyki na lepsze. Po początkowym wywiadzie członek zespołu ma możliwość wyboru jednego z 3 kluczowych obszarów zdrowia lub rozwoju, który jest na najniższym poziomie i rozpoczyna proces pracy z osobistym asystentem zdrowia i rozwoju osobistego. Działanie to powoduje 10-krotnie wyższe zaangażowanie pracowników przy 6-krotnie niższym koszcie od działań takich jak wideo porady. Jedna aplikacja może okazać się skuteczną metodą do rozwiązania problemów w Twojej organizacji.

Najwyższy czas pomyśleć już o skutecznym rozwiązaniu licznych problemów w organizacji  i o aplikacji, która pomoże to zrealizować.

Udostępnij