Leadership – czym jest i jakie ma znaczenie w przedsiębiorstwie?

pexels-andrea-piacquadio-3778680

W każdym przedsiębiorstwie obecne są osoby, które odpowiedzialne są za przywództwo i za dowodzenie procesami, projektami, tak aby firma mogła sprawnie funkcjonować. Liderzy budują swoje zespołu i odpowiadają za ich wyniki. Można stwierdzić, że rola lidera w organizacji jest wielopłaszczyznowa i wieloaspektowa, a osoby zarządzające zajmują się często wieloma aspektami jednocześnie. 

Aby całość procesów mogła sprawnie funkcjonować i się ze sobą łączyć niezbędne jest wprowadzenie pewnych zasad i efektywnych metod zarządzania. Do jednej z nich zalicza się leadership. Jest on rozumiany jako skuteczne przywództwo i innowacyjne metody zarządzania.

 

Czym jest leadership?

Warto byłoby na samym początku zastanowić się nad znaczeniem pojęcia leadership. Dosłowne tłumaczenie z angielskiego jest rozumiane jako przywództwo, czy też szefowanie. Jednakże nie jest to pojęcie w pełni dokładne, które pozwoli na szersze zrozumienie tematu. W gospodarce pojęcie używa się do określenia sprawowania funkcji managera posiadającego cechy przywódcze połączone z umiejętnościami nawiązywania indywidualnego kontaktu z każdym ze swoich podwładnych. Przywództwo jest rozumiane także jako sztuka motywowania, dowodzenia i prowadzenia ludzi

 

Skuteczny leadership opiera się na modelu 5E:

   • Envision – wizja
    Lider musi pokazać jaka jest wizja działania i w którym kierunku zespół ma zmierzać. Bez jasnego określenia zamierzonych celów ciężko jest wyobrazić sobie dalsze działania.

   • Engage – angażowanie
    Po wyznaczeniu wizji i planu działania, niezbędne jest zaangażowanie zespołu do działania, tak aby każdy jego członek miał jasno określone zadania, które może wykonywać

   • Enable – umocowanie
    Skuteczny leadership odchodzi od micromanagementu i skupia się na delegowaniu działań i decyzyjności do różnych członków zespołu. Błędny leadership to wykonywanie wszystkiego samemu, bez umocowania zadań swoim pracownikom.

   • Energize – pobudzanie
    Może się zdarzyć sytuacja, w której spotkasz się z wypaleniem pracowników i ich brakiem motywacji. Istotne jest wtedy pobudzenie zespołu do działania, dodanie im odpowiedniej motywacji.
   • Execute – realizowanie
    Bardzo ważny element to realizowanie, czyli dowożenie wyników. Przywództwo to w pewnej kwestii udowadnianie, że jesteś w stanie dopilnować procesów i przygotować określone zadania i projekty w wyznaczonym wcześniej terminie.

   

  Rodzaje przywództwa

  Przedsiębiorstwa, ze względu na swoją strukturę i na sposób działania mogą ustalić różne rodzaje przywództwa, które będą wpływały na schemat wykonywania obowiązków. Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe typy przywództwa:

    • Przywództwo autokratyczne
     Przywódca narzuca grupie swoje pomysły i decyzje, bez konsultacji i pytania o zdanie. Taki lider uważa, m.in., że im więcej opinii na dany temat, tym wykonanie pracy staje się coraz trudniejsze. Takie przywództwo sprawdza się w sytuacjach wymagających zdecydowanych działań oraz podczas realizacji projektów pod presją czasu

     • Przywództwo liberalne
      Podczas takiego przywództwa panuje wolność i całkowite zaufanie do grupy. Decyzje są delegowane, a udział lidera jest ograniczony. Przywódca nie angażuje się w projekty, jedynie co jakiś czas udziela informacji zwrotnych. Takie działanie sprawdza się w przypadku zespołów, których członkowie są ekspertami w swojej dziedzinie oraz umożliwia samodzielne działanie.

     • Przywództwo demokratyczne
      Przywódca angażuje wszystkich członków poprzez wyznaczanie zadań. Co więcej, nie stawia siebie ponad zespół, lecz czuje się jego częścią. Taka osoba uważa, że warto wysłuchać opinii wszystkich osób, a dopiero potem podjąć decyzję. Przywództwo demokratyczne poprawia jakość i atmosferę w pracy, sprawia, że pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do osiągnięcia celów, a także pozwala na wykazanie się zespołu.

    Wybór rodzaju przywództwa należy bezpośrednio do danej organizacji. Powinno być ono jednak odpowiednio dostosowane i przemyślane, tak aby przynosiło efekty. Dużą rolę odgrywa tutaj zespół, jego zaangażowanie i wiedza, która pozwala na podejmowanie decyzji i udział w ważnych zadaniach, czy też projektach. Jeżeli lider nie ma zaufania do swojego zespołu, ciężko jest mówić o zarządzaniu, w którym zespół ma coś do powiedzenia. W każdym przypadku należy zachować odpowiednią równowagę- traktować zespół z szacunkiem i słuchać jego opinii, ale równocześnie nie można doprowadzić do sytuacji, w której zespół ma zbyt dużą swobodę co do podejmowania kluczowych decyzji.

     

    Cechy dobrego przywódcy

    Aby leadership w danej organizacji mógł być skuteczny i przyczyniać się do osiągania sukcesów biznesowych, niezbędne jest wyznaczenie odpowiedniego przywódcy. Wynika to z faktu, że nie każdy  posiada odpowiednie predyspozycje do sprawowania funkcji menadżera. Do sprawowania roli osoby zarządzającej niezbędne są konkretne umiejętności połączone z takimi cechami charakteru jak: charyzma i otwartość na drugiego człowieka.

    Osoba zarządzająca musi przede wszystkim:

      • umiejętnie zarządzać pracą zespołu,

      • skutecznie się komunikować,

      • posiadać indywidualne podejście do problemów,

      • być odporna na stres i umieć działać pod presją czasu,

      • odpowiednio się zintegrować z zespołem i być dla niego wsparciem.

     Osoba będąca menadżerem określonej grupy odpowiada za sukces swojego zespołu, a także za sukcesy całej organizacji. W związku z tym zarządzanie pracą podległego zespołu jest rzeczą niezbędną. Odpowiednie zarządzanie  wprowadza porządek, daje poczucie stabilności i jasno określa odpowiedzialność. Dzięki niemu pracownicy mają jasno określone swoje zadania i cele, przez co nie wchodzą w kompetencje innych osób. Takie działanie pozwala utrzymać prawidłową atmosferę w zespole  i oszczędza czas na wyjaśnienie nieporozumień.

     Skuteczne zarządzanie pracą podległego zespołu nie jest jednak możliwe bez umiejętności odpowiedniej komunikacji, wsparcia zespołu, a także bez umiejętności radzenia sobie ze stresem. Leadership mówi o tym, aby zespół czuł wsparcie swojego przełożonego, a nie tylko postrzegał jako osobę delegującą zadania. Przywódcy w organizacji powinni stale pokazywać zespołowi, że jest on dla niego ważny i że zawdzięcza mu osiągnięte sukcesy.

      

     Znaczenie leadership w przedsiębiorstwach

     Skuteczny leadership ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pomaga usprawnić procesy, delegować zadania, a także zmotywować zespół, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników firmy. Leadership jest niezbędny, jeśli organizacja chce stale się rozwijać i poszerzać swoją działalność. Odpowiednie przywództwo da poczucie bezpieczeństwa i spokoju pracownikom, a także pozwoli czuć się dobrze w  pracy. Warto zwrócić uwagę na to, aby zespół był odpowiednio motywowany i wspierany w swoich działaniach, ponieważ bez tego nie będzie wykonywał codziennych zadań i nowych projektów z odpowiednim zaangażowaniem. 

      

     Jak usprawnić leadership?

     Jednym z rozwiązań, które pomoże Ci zwiększyć zaangażowanie pracowników, a tym samym usprawnić leadership jest aplikacja Health Nation — znana także jako Osobisty Asystent Zdrowia. Współpraca z asystentem skutkuje aż 40-krotnie wyższym zaangażowaniem pracowników! Dzięki indywidualnemu podejściu — użytkownik częściej osiąga zmianę wybranego nawyku.

     Osobisty Asystent Zdrowia to jedyna usługa z 25 działań wellbeingowych na polskim rynku, która powoduje 10-krotnie wyższe zaangażowanie pracowników przy 6-krotnie niższym koszcie od działań takich jak wideo porady. Daje możliwość pracy indywidualnej z osobistym trenerem zdrowia i nawyków, a wiedza przekazywana pracownikom jest oparta na płatnych materiałach z uniwersytetu harwardzkiego. Dodatkowo aplikacja odciąża managerów średniego szczebla w obszarze wsparcia i doceniania.

     Osobisty Asystent Zdrowia pozwoli Ci odpowiednio zmotywować Twój zespół, a także poprawi ich zdrowie, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników zespołowych. Aplikacja może w znacznym stopniu pomóc Ci w przeprowadzeniu skutecznego leadershipu. 

     Dowiedz się więcej na wstępnym  spotkaniu, podczas którego pomożemy Ci zbudować strategię wellbeing oraz udzielimy kluczowych rad, na temat wprowadzenia skutecznego leadershipu.

     Udostępnij

     Bezpłatny webinar poprowadzi
     Radek Kruczek

     Czego dowiesz się z webinaru?