Leadership – czym jest i jakie ma znaczenie w przedsiębiorstwie?

pexels-andrea-piacquadio-3778680

W każdym przedsiębiorstwie obecne są osoby, które odpowiedzialne są za przywództwo i za dowodzenie procesami, projektami, tak aby firma mogła sprawnie funkcjonować. Liderzy budują swoje zespołu i odpowiadają za ich wyniki. Można stwierdzić, że rola lidera w organizacji jest wielopłaszczyznowa i wieloaspektowa, a osoby zarządzające zajmują się często wieloma aspektami jednocześnie. 

Aby całość procesów mogła sprawnie funkcjonować i się ze sobą łączyć niezbędne jest wprowadzenie pewnych zasad i efektywnych metod zarządzania. Do jednej z nich zalicza się leadership. Jest on rozumiany jako skuteczne przywództwo i innowacyjne metody zarządzania.

 

Czym jest leadership?

Warto byłoby na samym początku zastanowić się nad znaczeniem pojęcia leadership. Dosłowne tłumaczenie z angielskiego jest rozumiane jako przywództwo, czy też szefowanie. Jednakże nie jest to pojęcie w pełni dokładne, które pozwoli na szersze zrozumienie tematu. W gospodarce pojęcie używa się do określenia sprawowania funkcji managera posiadającego cechy przywódcze połączone z umiejętnościami nawiązywania indywidualnego kontaktu z każdym ze swoich podwładnych. Przywództwo jest rozumiane także jako sztuka motywowania, dowodzenia i prowadzenia ludzi

 

Skuteczny leadership opiera się na modelu 5E:

   • Envision – wizja
    Lider musi pokazać jaka jest wizja działania i w którym kierunku zespół ma zmierzać. Bez jasnego określenia zamierzonych celów ciężko jest wyobrazić sobie dalsze działania.

   • Engage – angażowanie
    Po wyznaczeniu wizji i planu działania, niezbędne jest zaangażowanie zespołu do działania, tak aby każdy jego członek miał jasno określone zadania, które może wykonywać

   • Enable – umocowanie
    Skuteczny leadership odchodzi od micromanagementu i skupia się na delegowaniu działań i decyzyjności do różnych członków zespołu. Błędny leadership to wykonywanie wszystkiego samemu, bez umocowania zadań swoim pracownikom.

   • Energize – pobudzanie
    Może się zdarzyć sytuacja, w której spotkasz się z wypaleniem pracowników i ich brakiem motywacji. Istotne jest wtedy pobudzenie zespołu do działania, dodanie im odpowiedniej motywacji.
   • Execute – realizowanie
    Bardzo ważny element to realizowanie, czyli dowożenie wyników. Przywództwo to w pewnej kwestii udowadnianie, że jesteś w stanie dopilnować procesów i przygotować określone zadania i projekty w wyznaczonym wcześniej terminie.

   

  Rodzaje przywództwa

  Przedsiębiorstwa, ze względu na swoją strukturę i na sposób działania mogą ustalić różne rodzaje przywództwa, które będą wpływały na schemat wykonywania obowiązków. Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe typy przywództwa:

    • Przywództwo autokratyczne
     Przywódca narzuca grupie swoje pomysły i decyzje, bez konsultacji i pytania o zdanie. Taki lider uważa, m.in., że im więcej opinii na dany temat, tym wykonanie pracy staje się coraz trudniejsze. Takie przywództwo sprawdza się w sytuacjach wymagających zdecydowanych działań oraz podczas realizacji projektów pod presją czasu

     • Przywództwo liberalne
      Podczas takiego przywództwa panuje wolność i całkowite zaufanie do grupy. Decyzje są delegowane, a udział lidera jest ograniczony. Przywódca nie angażuje się w projekty, jedynie co jakiś czas udziela informacji zwrotnych. Takie działanie sprawdza się w przypadku zespołów, których członkowie są ekspertami w swojej dziedzinie oraz umożliwia samodzielne działanie.

     • Przywództwo demokratyczne
      Przywódca angażuje wszystkich członków poprzez wyznaczanie zadań. Co więcej, nie stawia siebie ponad zespół, lecz czuje się jego częścią. Taka osoba uważa, że warto wysłuchać opinii wszystkich osób, a dopiero potem podjąć decyzję. Przywództwo demokratyczne poprawia jakość i atmosferę w pracy, sprawia, że pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do osiągnięcia celów, a także pozwala na wykazanie się zespołu.

    Wybór rodzaju przywództwa należy bezpośrednio do danej organizacji. Powinno być ono jednak odpowiednio dostosowane i przemyślane, tak aby przynosiło efekty. Dużą rolę odgrywa tutaj zespół, jego zaangażowanie i wiedza, która pozwala na podejmowanie decyzji i udział w ważnych zadaniach, czy też projektach. Jeżeli lider nie ma zaufania do swojego zespołu, ciężko jest mówić o zarządzaniu, w którym zespół ma coś do powiedzenia. W każdym przypadku należy zachować odpowiednią równowagę- traktować zespół z szacunkiem i słuchać jego opinii, ale równocześnie nie można doprowadzić do sytuacji, w której zespół ma zbyt dużą swobodę co do podejmowania kluczowych decyzji.

     

    Cechy dobrego przywódcy

    Aby leadership w danej organizacji mógł być skuteczny i przyczyniać się do osiągania sukcesów biznesowych, niezbędne jest wyznaczenie odpowiedniego przywódcy. Wynika to z faktu, że nie każdy  posiada odpowiednie predyspozycje do sprawowania funkcji menadżera. Do sprawowania roli osoby zarządzającej niezbędne są konkretne umiejętności połączone z takimi cechami charakteru jak: charyzma i otwartość na drugiego człowieka.

    Osoba zarządzająca musi przede wszystkim:

      • umiejętnie zarządzać pracą zespołu,

      • skutecznie się komunikować,

      • posiadać indywidualne podejście do problemów,

      • być odporna na stres i umieć działać pod presją czasu,

      • odpowiednio się zintegrować z zespołem i być dla niego wsparciem.

     Osoba będąca menadżerem określonej grupy odpowiada za sukces swojego zespołu, a także za sukcesy całej organizacji. W związku z tym zarządzanie pracą podległego zespołu jest rzeczą niezbędną. Odpowiednie zarządzanie  wprowadza porządek, daje poczucie stabilności i jasno określa odpowiedzialność. Dzięki niemu pracownicy mają jasno określone swoje zadania i cele, przez co nie wchodzą w kompetencje innych osób. Takie działanie pozwala utrzymać prawidłową atmosferę w zespole  i oszczędza czas na wyjaśnienie nieporozumień.

     Skuteczne zarządzanie pracą podległego zespołu nie jest jednak możliwe bez umiejętności odpowiedniej komunikacji, wsparcia zespołu, a także bez umiejętności radzenia sobie ze stresem. Leadership mówi o tym, aby zespół czuł wsparcie swojego przełożonego, a nie tylko postrzegał jako osobę delegującą zadania. Przywódcy w organizacji powinni stale pokazywać zespołowi, że jest on dla niego ważny i że zawdzięcza mu osiągnięte sukcesy.

      

     Znaczenie leadership w przedsiębiorstwach

     Skuteczny leadership ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pomaga usprawnić procesy, delegować zadania, a także zmotywować zespół, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników firmy. Leadership jest niezbędny, jeśli organizacja chce stale się rozwijać i poszerzać swoją działalność. Odpowiednie przywództwo da poczucie bezpieczeństwa i spokoju pracownikom, a także pozwoli czuć się dobrze w  pracy. Warto zwrócić uwagę na to, aby zespół był odpowiednio motywowany i wspierany w swoich działaniach, ponieważ bez tego nie będzie wykonywał codziennych zadań i nowych projektów z odpowiednim zaangażowaniem. 

      

     Jak usprawnić leadership?

     Jednym z rozwiązań, które pomoże Ci zwiększyć zaangażowanie pracowników, a tym samym usprawnić leadership jest aplikacja Health Nation — znana także jako Osobisty Asystent Zdrowia. Współpraca z asystentem skutkuje aż 40-krotnie wyższym zaangażowaniem pracowników! Dzięki indywidualnemu podejściu — użytkownik częściej osiąga zmianę wybranego nawyku.

     Osobisty Asystent Zdrowia to jedyna usługa z 25 działań wellbeingowych na polskim rynku, która powoduje 10-krotnie wyższe zaangażowanie pracowników przy 6-krotnie niższym koszcie od działań takich jak wideo porady. Daje możliwość pracy indywidualnej z osobistym trenerem zdrowia i nawyków, a wiedza przekazywana pracownikom jest oparta na płatnych materiałach z uniwersytetu harwardzkiego. Dodatkowo aplikacja odciąża managerów średniego szczebla w obszarze wsparcia i doceniania.

     Osobisty Asystent Zdrowia pozwoli Ci odpowiednio zmotywować Twój zespół, a także poprawi ich zdrowie, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników zespołowych. Aplikacja może w znacznym stopniu pomóc Ci w przeprowadzeniu skutecznego leadershipu. 

     Dowiedz się więcej na wstępnym  spotkaniu, podczas którego pomożemy Ci zbudować strategię wellbeing oraz udzielimy kluczowych rad, na temat wprowadzenia skutecznego leadershipu.

     Udostępnij