Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Czynniki wpływające na efektywność pracy

Czynniki wpływające na efektywność pracy

Dzisiejsze organizacje walczą, aby utrzymać się na rynku. W tym celu wiedzą, że muszą być o krok przed wszystkimi innymi. Stale wymyślają nowe pomysły i sposoby ulepszania swoich obecnych. Także utrzymują lepszy niż przeciętny poziom produktywności bez negatywnego wpływu na jakość oferowanej usługi. Jednak wiedza o tym i fakt, że jest się w stanie coś z tym zrobić, to dwie różne rzeczy.

Technologia rozwinęła się, ale produktywność pozostaje twardym orzechem do zgryzienia, jeśli chodzi o jej zwiększanie. Czas więc przyjrzeć się temu głębiej i odpowiedzieć na pytania:

Jakie są czynniki wpływające na efektywność pracy? Jak możemy je zastosować w naszych organizacjach?

Jest kilka rzeczy, które mogą wpływać na produktywność, takich jak zaangażowanie, dobre praktyki zarządzania ludźmi, środowisko pracy, odpowiednie narzędzia, wykorzystanie technologii jako przewagi itp. Każdy z tych czynników wpływa na naszych pracowników i wpływa na ich produktywność oraz czy jest to negatywny lub pozytywny efekt zależy wyłącznie od nas. W tym momencie organizacje nie mogą już przymykać oczu na takie rzeczy, jak warunki w miejscu pracy lub praktyki ludzi. Dlaczego? Ponieważ te kluczowe czynniki będą końcem najbardziej doświadczonych organizacji, jeśli nie wejdą na pokład pociągu postępu.

Zaangażowanie pracowników: najlepsze narzędzie do zwiększania produktywności.

„organizacje o wysokim poziomie zaangażowania pracowników przewyższają swoich odpowiedników o niskim zaangażowaniu pod względem całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy i wyższego rocznego dochodu netto\”.

Frank Mercado

Najwyższe 25% miało dwukrotnie wyższy roczny dochód netto (zysk przypisany akcjonariuszom) w porównaniu z najniższym kwartylem i zwracało udziałowcom siedem razy więcej w ciągu 5 lat niż najniższy kwartyl”. Innymi słowy, organizacja o wysokim poziomie zaangażowania pracowników jest co najmniej dwa razy bardziej produktywna niż jej odpowiedniki o niższym zaangażowaniu pracowników.

Według CIPD 21% pracowników poszukuje nowej pracy u innego pracodawcy. 54% z tych pracowników wymieniło „lepsze świadczenia gdzie indziej” jako główny powód odejścia z obecnej pracy. Oznacza to, że nie tylko pracownicy są niezaangażowani, ale także poszukują nowych miejsc pracy, co przyniesie związane z tym koszty: rekrutację, szkolenia i jeden cenny, ale często niedoceniany zasób, czas.

Jak więc możesz temu zapobiec?

Najprostszym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy jest inwestowanie w swoich ludzi. Jeśli zaczniesz od oferowania korzyści, których szukają, pracownicy będą więcej powodów by nie szukać nowej pracy. Zwiększy to ich poziom zaangażowania, a co za tym idzie, ich produktywność.

Drugim ważnym sposobem jest dawanie osiągalnych celów.

Jeśli wyznaczysz niemożliwe cele, produktywność Twoich pracowników zawsze będzie niska. Wyznaczaj osiągalne cele i śledź je, aby upewnić się, że są one osiągane, a następnie stopniowo zwiększaj poziom popytu, aż dojdziesz do tego idealnego miejsca w swojej firmie. Z tym wiąże się również zachęta do „kultury ciągłego doskonalenia”.

Środowisko pracy.

Środowisko pracy to kolejny kluczowy aspekt produktywności pracowników. Kiedy otoczenie jest negatywne lub napięte, poziom zaangażowania i produktywności znacznie spada, wpływając na całą firmę.

Istnieje kilka czynników wpływających na efektywność pracy, które mogą wpływać na środowisko pracy. Na przykład, według CIPD, po zeszłorocznym referendum w sprawie Brexitu nastąpił 20% spadek morale wśród współpracowników, 17% wzrost stresu i 9% wzrost w przypadkach doświadczania, bycia świadkiem lub słyszanego nękania lub zastraszania na tle rasowym w pracy. Liczby te pokazują, że coś, co niekoniecznie miało związek z wewnętrznymi stosunkami organizacji, nie tylko wpłynęło na wyniki i interakcje pracowników, ale także na środowisko pracy w bardzo negatywny sposób.

Jeśli połączysz te informacje z faktem, że 31% pracowników poszukujących nowej pracy chce nowego stanowiska w celu zmniejszenia stresu. Staje się bardzo jasne, że czynniki zewnętrzne mogą i będą wpływać na Twoją organizację, więc musisz podjąć kroki, aby upewnić się, że że ofiary są ograniczone do minimum. Środki te muszą obejmować zapewnienie pozytywnej atmosfery. Przykładowo poprzez zachęcanie do pozytywnych i szczerych informacji zwrotnych oraz pochwał na czas.

Twoi pracownicy muszą wiedzieć, kiedy wykonują dobrą pracę, aby utrzymać ich zaangażowanie.

Ważne jest również pokazanie im, że to nie koniec świata, gdy istnieją obszary do poprawy. Współpracuj z nimi, aby upewnić się, że te obszary są w ciągłym rozwoju i utrzymuj otwarty kanał komunikacji, aby uniknąć późniejszych nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy Twoi pracownicy czują się bezpiecznie w swojej pracy, środowisko pracy jest wolne od napięć i poprawia się wydajność. Jak ujął to Dann Albright: „Kiedy takie składniki, jak otwarta komunikacja, skupienie się na dbałości o siebie i autonomii oraz podstawowe ludzkie potrzeby zaufania i szacunku są zakorzenione w kulturze firmy, rezultatem jest lepsza produktywność pracowników”.

Technologia jest Twoim przyjacielem, wykorzystaj ją na swoją korzyść.

Telefony komórkowe są obecnie ważną i prawie istotną częścią naszego życia i często są pomijane jako ważna technologia, która może być korzystna dla miejsca pracy, ponieważ uważana jest za rozpraszającą. Sieci społecznościowe to kolejny element technologii, który został zdemonizowany, ponieważ uważa się je za niepotrzebne w pracy.

Jednak korzystanie z telefonów i sieci społecznościowych jest tak ważną częścią naszego życia, że ​​uważanie ich za zbędne lub nieistotne dla środowiska pracy jest strasznym błędem popełnianym przez wielu menedżerów. Niestety, wiele organizacji wciąż popełnia ten błąd. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych lub sieci społecznościowych lub ogólne monitorowanie korzystania z technologii w miejscu pracy może mieć negatywny wpływ na dwa aspekty omówione powyżej. Jeśli pracownicy myślą, że są obserwowani i monitorowani lub czują, że nie mają swobody korzystania z technologii według własnego uznania, środowisko pracy stanie się napięte.

Będą myśleć, że nie pokłada się w nich zaufania i nie będą czuli się bezpiecznie, co doprowadzi ich do wycofania się. To z kolei przyniesie wszystkie wymienione wcześniej konsekwencje negatywnego środowiska pracy i niskiego zaangażowania pracowników lub jego braku.

Co więc możesz zrobić, aby tego uniknąć?

Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to pozbyć się strachu przed technologią. Uważać ją za swojego przyjaciela i tak to traktować. Zamiast zabraniać używania niektórych elementów technologii, zastosuj ją. Jej użycie stanie się równie ważne w miejscu pracy, jak w wielu innych aspektach życia Twoich pracowników. Nie oznacza to, że pracownicy będą mogli zwolnić i nie wykonywać swojej pracy, ale że będą mogli to robić, wiedząc, że im ufasz i nie odczuwasz potrzeby monitorowania każdego ich kroku.

Następnie musisz nauczyć się nadążać za tym, co tam jest i dostosowywać cele swojej organizacji i ogólne życie zawodowe w miarę postępu i postępu technologicznego. Nie musisz inwestować milionów w bycie na bieżąco z każdym nowym urządzeniem, ale możesz nauczyć się maksymalizować ich potencjał, otwierając się na nowe sposoby, w jakie technologia może pomóc.

Jeśli będziesz mieć oko na te trzy czynniki wpływające na efektywność pracy i podejmiesz kroki, aby zapewnić swoim pracownikom warunki, w jakich powinni być, ich produktywność wzrośnie, a Twoja organizacja będzie mogła pozostać w grze i na szczycie swojej branży.  

https://www.sunlight.is/post/3-crucial-factors-which-influence-employee-productivity

Udostępnij