Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

cukrzyca w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

cukrzyca w pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Na początek warto przypomnieć parę pojęć.

Co to jest cukrzyca? 

Cukrzyca to stan chorobowy, w którym ludzie nie mogą wytwarzać wystarczającej ilości insuliny lub ich organizm nie może odpowiednio wykorzystać wyprodukowanej insuliny. Insulina to hormon kontrolujący poziom glukozy, która jest formą cukru we krwi, regulując jej przepływ do komórek. Insulina jest niezbędna, ponieważ glukoza jest głównym źródłem energii dla komórek organizmu. Organizm ludzki może wytwarzać glukozę lub pozyskiwać ją z pożywienia. 

Rodzaje cukrzycy

Istnieją trzy rodzaje cukrzycy: 

 • Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w której trzustka nie wytwarza insuliny. Cukrzycy typu 1 nie można zapobiec. Osoby żyjące z cukrzycą typu 1 wymagają insuliny. 
 • Cukrzyca typu 2 rozwija się, gdy trzustka przestaje wytwarzać wystarczającą ilość insuliny lub gdy organizm przestaje skutecznie wykorzystywać wytwarzaną insulinę. Wiele osób z cukrzycą typu 2 może radzić sobie z chorobą za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych, podczas gdy inne mogą również potrzebować leków.
 • Cukrzyca ciążowa rozwija się, gdy organizm kobiety przestaje odpowiednio wytwarzać lub wykorzystywać insulinę podczas ciąży.

Cukrzyca – jakie są najczęstsze powikłania? 

Jakie są powikłania lub skutki cukrzycy? 

 1. Gdy trzustka nie wytwarza insuliny, we krwi gromadzi się glukoza. Ten stan jest znany jako hiperglikemia. Wahania poziomu glukozy we krwi poza zakresem docelowym mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych obejmujących naczynia krwionośne i nerwy, w tym choroby serca, udar, niewydolność nerek, zawał serca i ślepotę. Kiedy organizm nie ma glukozy jako paliwa, zaczyna wykorzystywać tłuszcz. W wyniku tego procesu komórki wytwarzają ketony, które są następnie uwalniane do krwi. Niektóre z tych ketonów będą wydalane z organizmu wraz z moczem. Jednak wysoki poziom ketonów we krwi może powodować zakwaszenie krwi. U osób z cukrzycą nazywa się to cukrzycową kwasicą ketonową lub DKA. Nieleczona DKA może prowadzić do śpiączki lub śmierci. DKA występuje częściej u osób z cukrzycą typu 1, ale może również wystąpić u osób z cukrzycą typu 2. Może również wystąpić hipoglikemia. Hipoglikemia to za mało glukozy we krwi. Może wystąpić, gdy insulina usuwa zbyt dużo glukozy z krwi w wyniku zwiększonej aktywności fizycznej, zbyt dużej ilości leków, zbyt małej ilości jedzenia (lub pominiętej lub opóźnionej przekąski lub posiłku) oraz skutków picia alkoholu. 

Powikłania długoterminowe Inne skutki cukrzycy będą następować stopniowo. Ryzyko tych powikłań wzrasta, im dłużej ktoś choruje na cukrzycę i im mniej kontrolowany jest poziom cukru we krwi. 

Komplikacje obejmują: 

 • Choroby układu krążenia, w tym wysokie ciśnienie krwi, problemy z cholesterolem i inne problemy z sercem; 
 • Uszkodzenie nerwów (neuropatia); 
 • Uszkodzenie nerek (nefropatia) Uszkodzenie oka (retinopatia) i inne zaburzenia widzenia, takie jak zaćma i jaskra; 
 • Uszkodzenie nerwów w stopach, nogach, rękach z powodu słabego krążenia; 
 • Zakażenia spowodowane skaleczeniami i pęcherzami; 
 • Choroby skóry, w tym infekcje bakteryjne i grzybicze; 
 • Upośledzenie słuchu; 
 • Choroba Alzheimera i demencja; 
 • Depresja.

I ta lista nie jest zakończona. 

Jakie czynniki mogą negatywnie wpłynąć na diabetyka?

 • Praca siedząca; 
 • Harmonogramy uwzględniające pracę zmianową lub niewystarczający czas na odpoczynek między zmianami; 
 • Harmonogramy, które ograniczają czas danej osoby na udział w zajęciach fizycznych; 
 • Trudności w przyjmowaniu leków lub regularnym jedzeniu; 

Dostępność zdrowych wyborów żywieniowych

Pomoc dla diabetyka w miejscu pracy

Miejsca pracy mogą pomóc poprzez: 

 • Włączenie informacji o zapobieganiu cukrzycy i zarządzaniu nią w każdym programie zdrowia lub dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Edukowanie kierownictwa i przełożonych w zakresie cukrzycy, aby byli świadomi potrzeb pracowników chorych na cukrzycę i tego, jak najlepiej je dostosować. 
 • Zapytanie pracowników z cukrzycą, jakie zakwaterowanie ich zdaniem najlepiej im odpowiada. Nie wszyscy chorzy na cukrzycę będą potrzebować tych samych warunków. Niektórzy mogą potrzebować oddzielnego pomieszczenia, aby przetestować poziom cukru we krwi lub podać zastrzyki z insuliny, podczas gdy inni mogą nie. 
 • Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika.
 • Upewnienie się, że osoby udzielające pierwszej pomocy są przeszkolone w rozpoznawaniu powszechnych ostrych objawów hipoglikemii i związanych z tym problemów, aby mogli udzielić pomocy. 
 • Zapewnienie pracownikom miejsca do odpoczynku, dopóki poziom cukru we krwi nie ustabilizuje się. 
 • Umożliwienie pracownikom przechowywania żywności i materiałów testowych w pobliżu ich stanowiska pracy lub miejsca przerwy.
 • Zapewnienie czasu na leczenie i rekonwalescencję.
 • Zapewnienie pracownikom przerw na jedzenie lub picie, przyjmowanie leków lub badanie poziomu cukru we krwi. 
 • Zapewnianie żywności w stołówkach, automatach, spotkaniach itp. 
 • Zajęcie się zarówno czynnikami organizacyjnymi, jak i czynnikami zdrowia psychicznego, aby pomóc zmniejszyć stres. 
 • Zapewnienie dostępu do programów pomocy pracowniczej, grup wsparcia itp.

Jak wspierać osoby z cukrzycą w miejscu pracy?

Siedem najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć:

 1. Codzienne leczenie cukrzycy

Osoby chore na cukrzycę muszą codziennie kontrolować swoją chorobę. Wiąże się to z przyjmowaniem leków (w tym zastrzyków) we właściwym czasie, a w przypadku niektórych osób wielokrotnym testowaniem poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru we krwi. W przypadku niektórych osób wstrzykiwanie leków i badanie poziomu glukozy we krwi może być bardzo osobiste, więc może być konieczne zapewnienie miejsca w miejscu pracy, gdzie mogą to robić w sposób higieniczny i prywatny.

 1. Świadomość w miejscu pracy

Ważne jest, aby osoby chore na cukrzycę informowały swojego pracodawcę, że chorują na cukrzycę, aby były świadome wszelkich rozsądnych zmian, które mogą być konieczne w miejscu pracy. Na przykład osoby chore na cukrzycę mogą potrzebować elastyczności w sposobie pracy i godzinach pracy, zmodyfikowanego sprzętu np. dla osób niedowidzących lub prywatnej przestrzeni do przyjmowania zastrzyków insuliny lub wykonywania badań krwi. Świadomość w miejscu pracy które mogą być wyniszczające i potencjalnie wpływać na ich zdolność do pracy. Utrzymywanie dobrej kontroli cukrzycy znacznie pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Regularne badania kontrolne są niezbędne, aby pomóc w radzeniu sobie z chorobą i identyfikowaniu wczesnych objawów powikłań długoterminowych. 

Ważne jest, aby współpracownicy byli w stanie rozpoznać objawy hipoglikemii, wiedzieć, jakie metody leczenia są odpowiednie i gdzie można je znaleźć (np. w szufladzie lub torebce danej osoby) i w razie potrzeby udzielić pomocy w leczeniu hipoglikemii. Pomocne może być również posiadanie awaryjnej skrzynki hipo w miejscu pracy. 

 1. Opieka zdrowotna

Cukrzyca to choroba trwająca całe życie, którą należy dobrze monitorować i leczyć; odpowiednia opieka i wsparcie są niezbędne dla dobrego samopoczucia wszystkich osób z cukrzycą. Niektórzy muszą przeprowadzać kontrole częściej. Ważne jest również, aby osoby chore na cukrzycę co roku otrzymywały bezpłatne szczepienie przeciw grypie, aby zachować zdrowie, ponieważ w przypadku zachorowania na grypę istnieje większe ryzyko ciężkiej choroby, takiej jak zapalenie płuc. Ponieważ kontrole te składają się z kilku badań, często w różne dni i z różnymi pracownikami służby zdrowia, może być konieczne, aby osoby chore na cukrzycę wzięły wolne od pracy więcej niż jeden raz. Dla pracodawców ważne jest, aby rozumieli znaczenie tych kontroli dla osób z cukrzycą oraz konsekwencje dla ich zdrowia i samopoczucia, jeśli nie przychodzą na wizyty kontrolne i wizyty lekarskie.

 1. Edukacja

Wszystkie osoby z cukrzycą, niezależnie od tego, czy zostały zdiagnozowane, czy miały cukrzycę od jakiegoś czasu, powinny wziąć udział w bezpłatnym kursie edukacji. Kursy edukacyjne są niezwykle potrzebne dla osób z cukrzycą, ponieważ mogą pomóc lepiej zrozumieć i radzić sobie z ich stanem oraz zdobyć pewność siebie i umiejętności, aby przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem. W rezultacie osoby, które uczestniczyły w kursie, rzadziej doświadczają powikłań cukrzycy i w dłuższej perspektywie rzadziej biorą urlop z powodu choroby. Uczestnictwo w kursie może zajmować dużo czasu i często wiąże się z wolnym od pracy, ale warto zainwestować w tego typu wydarzenie. 

 1. Choroby a cukrzyca

Choroba, infekcje lub inne formy stresu mogą utrudniać kontrolowanie cukrzycy i zwiększać prawdopodobieństwo odwodnienia. To z kolei może znacznie pogorszyć pierwotną chorobę lub infekcję i potencjalnie może być groźne zarówno dla osób z cukrzycą typu 1, jak i typu 2. W niektórych przypadkach cukrzyca może stać się tak niekontrolowana, że ​​konieczne jest leczenie w szpitalu. Ponieważ osoba z cukrzycą musi poradzić sobie zarówno z chorobą, jak i z cukrzycą, powrót do zdrowia może potrwać dłużej niż osobie bez cukrzycy. Dobrze jest, aby pracodawcy byli tego świadomi i, jeśli to konieczne, dokonali zmian w miejscu pracy, takich jak zmiana praktyk, zasad i procedur uwzględniających wyższy poziom absencji chorobowej, gdy jest to konieczne. 

 1. Prowadzenie pojazdów a cukrzyca

Cukrzyca nie oznacza, że ktoś będzie musiał zrezygnować z prowadzenia samochodu i nie oznacza automatycznie, że nie będzie mógł wykonywać pewnych prac związanych z prowadzeniem pojazdu. Osoby leczone insuliną zazwyczaj otrzymują pełne prawo jazdy, które należy odnawiać co trzy lata. Jednak dobrze jest, aby osoby chore na cukrzycę (a także ich pracodawcy lub potencjalni pracodawcy) byli świadomi warunków związanych z prowadzeniem pojazdu i tego, co mogą być konieczne do planowania z wyprzedzeniem. O cukrzycy musimy powiedzieć lekarzowi medycyny pracy. Jeśli uzna on, że choroba nie dyskwalifikuje naszej kandydatury na dane stanowisko, to wyda pozytywną opinię, a informacja o stanie zdrowia zostanie przekazana bezpośrednio do kadr.

 1. Dobre samopoczucie emocjonalne a cukrzyca

Dla niektórych diagnoza i życie z cukrzycą może wydawać się przytłaczające – radzenie sobie z diagnozą, radzenie sobie z chorobą i wprowadzanie zmian w stylu życia może być wyzwaniem. Istnieje również dobrze udokumentowany związek między cukrzycą a depresją. Stres i stresujące sytuacje w miejscu pracy, takie jak udział w rozmowach kwalifikacyjnych, obciążenie pracą, groźba zwolnienia, mogą z kolei wpływać na poziom glukozy we krwi i zarządzanie cukrzycą. Czasami życie z wymagającym stanem, takim jak cukrzyca, może prowadzić do wypalenia. Jest to termin podawany, gdy ludzie czują się sfrustrowani, pokonani i/lub przytłoczeni cukrzycą. To nie to samo, co depresja – kiedy ludzie mają negatywne nastawienie do siebie, innych i przyszłości – i nie jest to „zaburzenie”. Jednak ważne jest, aby rozpoznać i uzyskać pomoc. Osoby chore na cukrzycę mogą zatem potrzebować pomocy ze strony zespołu opieki zdrowotnej, aby uzyskać dostęp do właściwych informacji i wsparcia, powinny być też zachęcane do chodzenia na wszystkie niezbędne badania kontrolne i by w razie potrzeby szukać pomocy. 

Pracodawcy odgrywają rolę we wspieraniu osób z potrzebami emocjonalnymi i psychologicznymi oraz w sygnalizowaniu dalszej pomocy, gdy jest to konieczne. Ktoś może chcieć dalej szukać profesjonalnego wsparcia i zdecydować się na rozmowę z doradcą twarzą w twarz. 

Tak naprawdę nie ma zbyt wielu zawodów, których osoba z cukrzycą nie mogłaby podjąć. Niezależnie czy to jest praca nocna czy prowadzenie samochodu – w odpowiednich warunkach i przy odpowiedniej kontroli choroby, diabetycy są w stanie je wykonywać.

Źródła:

https://diabetyk24.pl/blog-section/rozmowa-kwalifikacyjna-z-cukrzyca

https://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/diabetes.html

https://www.diabetes.org.uk/resources-s3/migration/pdf/Diabetes%2520in%2520the%2520workplace%2520support%2520Feb%25202017.pdf

Udostępnij