Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Praca hybrydowa – jak wspierać zespół

campaign-creators-OGOWDVLbMSc-unsplash

Warianty trybu hybrydowego

Jedną z niewątpliwych zalet pracy hybrydowej, która odróżnia ją od stacjonarnej czy home office jest jej elastyczność i możliwość dopasowania do aktualnych potrzeb firmy.

Wyróżniamy trzy podstawowe warianty możliwe do zastosowania.

 • Permanentny podział zespołu – zakłada istnienie dwóch stałych zespołów w firmie o permanentnie określonym modelu pracy zdalnym lub stacjonarnym.
 • Wariant rotacyjny – to nic innego jak podział wymieniających się zespołów. Kiedy jeden pracuje stacjonarnie, drugi robi to w trybie home office.
 • Pierwszeństwo pracy zdalnej – jest przyjęciem pracy zdalnej jako domyślnej formy. Wizyty w biurze odbywają się według indywidualnych potrzeb.

Procedury komunikacji

Tryb pracy hybrydowej stawia przed zespołem znacznie większe wymagania aniżeli praca w pełni zdalna czy stacjonarna. Podział zespołu na osoby obecne danego dnia w siedzibie firmy oraz te pracujące poza biurem to nie lada wyzwanie komunikacyjne. To właśnie na nią położymy nacisk, przekazując Ci kilka wartościowych zaleceń.

 • Spotkania domyślnie zdalne bez względu na frekwencję w biurze, aby pracownicy pracujący z domu nie zostali wykluczeni.
 • Zachęcanie do włączenia kamery, tak aby każdy był widoczny dla wszystkich. Zakomunikuj zespołowi, że spotkanie przy włączonych kamerach przebiegać będzie milej i ułatwi współpracę.
 • Zasady zabierania głosu. Każdy uczestnik jest domyślnie wyciszony, a osoba prowadząca udziela głosu zgłaszającym się po kolei.
 • Raport sporządzany przez prowadzącego po każdym spotkaniu i publikowany na komunikatorze zespołowym.
 • Cykliczne spotkania 1:1 leadera z poszczególnymi członkami zespołu w celu pozyskania feedbacku dotyczącego trybu pracy.
 • Cyfryzacja zasobów to nieunikniony proces dostosowania biura do hybrydy. Członkowie zespołu powinni mieć dostęp do niezbędnych dokumentów z dowolnego miejsca.
 • Dedykowane przestrzenie online przeznaczone do bieżących kontaktów członków zespołu pozbawionych formalnej etykiety.
 • Codzienne zwyczaje, takie jak poranne powitania i popołudniowe pożegnania. Przywodzą na myśl pracę w biurze, budując tym samym poczucie kontroli nad czasem.

Konflikty w pracy – jak je rozwiązywać i zapobiegać

Obejmujące grupę ponad 1000 pracowników z 782 firm badania dowodzą, jakoby 94% z nich regularnie doświadczało sytuacji konfliktowych. 3 godziny tygodniowo to czas jaki statystyczny pracownik poświęca na całokształt spraw związanych z konfliktem. Konflikt to zjawisko naturalne będące nieodłącznym elementem życia społecznego. W tym temacie dowiesz się, jak zarządzać konfliktem, aby uniknąć spadku produktywności i morale Twojego zespołu.

Rodzaje i źródła

Początkiem całego procesu rozwiązywania konfliktu wśród współpracowników powinno być jego zdefiniowanie i ustalenie źródła. Spory w zespołach zazwyczaj nie są czarno-białe i mogą mieć wiele przyczyn.  Badanie przeprowadzone przez CCP Global wskazuje procentowy wpływ czynników powodujących konflikty.

 • starcia personalne są jedną z przyczyn prawie 50% sporów
 • w 34% konfliktów źródłem były m.in. stres i związane z nim napięcie
 • niewiele mniej, bo aż 33% sytuacji to także efekt przeciążenia obowiązkami
 • słabe przywództwo to kolejna przyczyna niespełna 30% z nich
 • 26% konfliktów zaogniły nieuczciwość i brak zaufania

Zarządzanie konfliktem

Prawidłowo zarządzany konflikt może prowadzić do pozytywnych skutków. Zgodnie z przytoczonymi we wstępie badaniami, tezę tą potwierdziło aż 67% ankietowanych.

Profilaktyka

Możemy mówić o pozytywnych rezultatach sytuacji konfliktowych, ale nie można zaprzeczyć, że najlepszym konfliktem i tak zawsze będzie jego brak. Przyjrzyjmy się metodom ich zapobiegania w zespołach, biurach i organizacjach.

Organizacja pracy

Zadbaj o równy podział obowiązków między członków zespołu. Zwracaj uwagę na poziom komfortu współpracowników. Buduj przyjazną atmosferę i zachęcaj do pracy zespołowej opartej na akceptacji i poszanowaniu.

Szkolenia dla zespołu

Zaplanuj serię regularnych szkoleń dla swojego zespołu dotyczących radzenia sobie

ze spornymi sytuacjami. Uświadomi to i pozwoli Twoim współpracownikom na samodzielne rozwiązywanie konfliktów już w początkowej fazie ich powstawania.

Informacja zwrotna

Spotkania 1:1 z członkami zespołu potraktuj jako standard. Na bieżąco zbieraj od swoich kolegów feedback. Dzięki zaangażowaniu oraz indywidualnemu podejściu lepiej poznasz zespół i z wyprzedzeniem odpowiesz na jego potrzeby.

Udostępnij