Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Employee experience – rzeczy, które powinieneś wiedzieć

Employee experience – rzeczy, które powinieneś wiedzieć

 Osoby poszukujące pracy często przyglądają się dziesiątkom  ogłoszeń zamieszczanym w Internecie. Obecnie większość osób poszukujących zatrudnienia szuka informacji o firmie na stronach z ofertami pracy. Tak jak na co dzień – dla kandydata czy nowego pracownika najważniejsze jest pierwsze wrażenie.  Warto, aby Twoja firma już od pierwszego momentu sprawiała wrażenie miejsca otwartego, przyjaznego dla nowicjuszy i pełnego perspektyw. Duże zainteresowanie portalami, gdzie można ocenić swoje doświadczenie w danej organizacji wskazuje, że potencjalni pracownicy zwracają dużą uwagę na ogólny komfort pracy w firmie. Nawet tak prosta rzecz jak dobrze napisane ogłoszenie o pracę może zadecydować o popularności Twojej firmy.

  • Employee experience EX – definicja i wyjaśnienie;
  • Doświadczenie;
  • Miejsce pracy;
  • Korzyści;
  • Rozwój pracowników.

Pojęcie employee experience obejmuje wszystko, czego pracownicy doświadczają i z czym się spotykają w miejscu zatrudnienia.  Znalezienie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko wcale nie jest najtrudniejszym zadaniem. Często jest to dopiero początek drogi. Pracodawca, tworząc swój zespół wkłada w to ogromny wysiłek i trud. Wszystko musi działać na odpowiednim poziomie, dlatego powszechnym zjawiskiem jest również inwestowanie w doświadczenie osób pracujących w danej firmie. Warto wspomnieć o tym, że w dzisiejszych czasach  wraz z bezprecedensowymi zmianami w naszym społeczeństwie, gospodarce i biznesie sposób, w jaki pracownicy doświadczają pracy, stał się ważniejszy niż wcześniej. Pracodawcy wierzą w to, że – teraz bardziej niż kiedykolwiek – doświadczenie  pracownika i jego związek z zaangażowaniem i wydajnością ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i ustalenia priorytetów. . Organizacje, które dobrze oceniają doświadczenie pracowników, mogą osiągnąć dwukrotnie większą satysfakcję i innowacje klientów oraz generować o 25% wyższe zyski niż te, które tego nie robią.

Według globalnego badania przeprowadzonego przez firmę badawczo-doradczą Gartner, w 2019 r. firmy wydały średnio 2420 dolarów na osobę na działania mające na celu poprawę doświadczenia pracowników. Takie inicjatywy zazwyczaj obejmują elastyczną politykę pracy, przeprojektowanie miejsca pracy, zapewnienie możliwości uczenia się i rozwoju itd. Spełnienie oczekiwań pracowników spowoduje wzrost ich zaangażowania i efektywności, a w konsekwencji także wyników firmy.

Coś więcej niż employee experience 

 Pracodawcy często pytają swoich podwładnych, czego ci oczekują od swojej pracy  – ale zbyt często na tym poprzestają. Warto zastanowić się nad tym, czy pracownicy są podczas takich rozmów szczerzy ze swoimi przełożonymi-może boją się poruszyć taką kwestię ze swoim szefem?  Wzajemne zaufanie jest kluczową kwestią, jeśli dany zespół ma osiągnąć zadowalające rezultaty. Menedżerowie powinni być wsparciem dla pracowników , by ci czuli, że mają kogoś obok siebie, kto  wesprze ich w działaniach.

Na porządku dziennym jest to, że pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na employee experience swoich pracowników. Każdy pracownik chce budzić się każdego ranka z myślą, że idzie do pracy, którą lubi. Warto podjąć odpowiednie kroki ku temu, by pracownicy mieli doświadczenie i byli zaangażowani w swoją pracę. Oto kilka korzyści, które wynikają z pozytywnego doświadczenia w firmie:

  • Zmniejszona rotacja pracowników – Zaangażowanie w pracę znacznie zmniejszy rotację na stanowiskach. Zadowoleni i zmotywowani pracownicy nie będą chcieli odejść z firmy. 
  • Rosnąca produktywność – Pochwała czy pozytywny feedback od przełożonego znacznie wpływają na samopoczucie pracownika, jak i na jego zaangażowanie. Tak prosta rzecz jak dobre słowo może dać zaskakujące rezultaty. 
  • Dzielenie się doświadczeniami – w dzisiejszych czasach informacje związane z firmą można znaleźć w mediach społecznościowych i wielu serwisach sieciowych, takich jak LinkedIn. Ludzie  zainteresowani opinią innych na temat danej firmy.
  • Przyciąganie odpowiednich kandydatów –. Przyjazna atmosfera i wysoka kultura pracy w firmie samoistnie przyciągnie więcej potencjalnych kandydatów.

 

Jak poprawić employee experience?

1. Opracowanie dobrego procesu wdrażania.

 Każdy pracodawca powinien zapewnić nowym pracownikom ciepłe przyjęcie tak, aby ci od samego początku poczuli się mile widziani doceniani w organizacji. To nada ton wszystkim interakcjom z innymi pracownikami i menedżerami w przyszłości.  Niektóre rzeczy można zrobić, zanim nowy pracownik przyjdzie do pracy pierwszego dnia, aby pomóc mu poczuć się dobrze w nowym środowisku. Może to być wysłanie powitalnego maila, czy też oprowadzenie go po biurze pierwszego dnia.

2.  Zapewnienie możliwości wzrostu i rozwoju zawodowego.

Pracownicy doceniają pracę z przełożonym, który pomaga im zarządzać i rozwiązywać problemy.  Czują się również dobrze wtedy, gdy ich przełożony docenia wysiłek, jaki wkładają w wykonywaną  pracę.

3.  Łączenie grup.

Małe grupy składające się z trzech lub czterech osób z różnych działów mogą współpracować, aby lepiej zrozumieć, co poszczególne działy robią w firmie. Tworząc grupy, należy dążyć do różnorodności. Najlepiej, aby składały się one z  osób  w różnym wieku i na różnym etapie kariery, nowozatrudnionych i osób, które są w firmie od jakiegoś czasu, mężczyzn  i kobiet z różnych środowisk.

4. Oferowanie korzyści.

 Warto jest zachęcić swojego pracownika do wysiłku różnego rodzaju korzyściami. Według ankiety przeprowadzonej przez LinkedIn 44% z ponad 3000 specjalistów stwierdziło, że najważniejszymi korzyściami w pracy są  ubezpieczenie zdrowotne i płatne urlopy. Stwierdzili, że są to rzeczy, które zatrzymają ich u obecnego pracodawcy przez pięć lat lub dłużej.

5. Tworzenie zaufania.

Budowanie pozytywnych relacji w miejscu pracy, w którym nie ma zaufania, jest trudne. Pracownicy powinni mieć  mieć zaufanie do swoich przełożonych. Menedżerowie muszą być uczciwi, udzielać  informacji zwrotnych i działać jako rzecznicy w imieniu swoich podwładnych.  Bez wzajemnej więzi zaufania, nikt nie będzie  czuł  się dobrze w swojej pracy.  Pracownicy nie będą w stanie się zrelaksować i w pełni zaangażować, co niekorzystnie wpłynie na ich efektywność, jak i bezpośrednio na wyniki firmy. 

6. Feedback.

  Najlepszym sposobem, aby poznać nastroje w firmie jest – w taki czy inny sposób – zapytanie pracowników. Prawidłowo stosowane anonimowe ankiety pomogą menedżerom dowiedzieć się, co działa dobrze w firmie, a co należy poprawić. Może to być podpowiedź w jaki sposób zarządzać doświadczeniem pracowników.

W raporcie Deloitte Global Human Capital Trends z 2017 r. prawie 80% kadry kierowniczej oceniło employee experience jako ważne lub bardzo ważne. Należy do niego zaliczyć technologię, która jest niezbędnym narzędziem do wykonywania zadań przez pracownika. Dzięki niej osoba wykonująca pracę zdalną lub hybrydową może być produktywna! Z pewnością do technologii należy komputer, telefon, Internet, ale i ułatwienia w dojeździe do miejsca pracy. Ważne są także webinaria i szkolenia dostępne online

Każdy pracownik poczuje większą motywację, jeśli zobaczy  zaangażowanie także ze strony swojego przełożonego. Zarządzanie wszelkimi doświadczeniami pracowników jest niezwykle czasochłonne i  nieraz wymaga wdrożenia wielu nowych projektów, praktyk i zmiany wyglądu miejsca pracy tak, aby wszystko było dopasowane do komfortu pracowników. Praca nad ulepszaniem doświadczenia pracowników jest istotna – to szansa na zyskanie przewagi firmy w rankingach na rynku pracy.

Udostępnij