Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Dzień Walki z Depresją – o czym mowa?

gadiel-lazcano-ulPAVuxITEw-unsplash-1024x683

Dane.

Szacuje się, że w sezonie 2020/21 było 822 000 pracowników dotkniętych problemami związanymi z pracą stres, depresja lub lęk.

Stanowi to 2480 na 100 000 pracowników. W sezonie 2020/21 stres, depresja lub lęki związane z pracą stanowiły 50%.

Natomiast średnia częstość występowania stresu, depresji lub lęku związanego z pracą we wszystkich branżach wyniosła 1 780 przypadków na 100 000 pracowników średnio w okresie 2019- 2020.

Najwyższe wskaźniki odnotowano wśród grup zawodowych związanych z:

• Służbą zdrowia,

• Pracownicy  edukacyjni,

• Zawody usług ochronnych,

• Zawody związane z obsługą klienta.

Najnowsze dane pokazują, że w porównaniu do wszystkich pracowników, kobiety ogólnie miały statystycznie istotnie wyższe wskaźniki stresu, depresji lub lęku związanego z pracą niż mężczyźni.

Jeśli chodzi o wielkość miejsc pracy, małe zakłady miały statystycznie znacznie niższy poziom stresu, depresji lub lęku związanego z pracą, podczas gdy średnie i duże przedsiębiorstwa miały statystycznie wyższy wskaźnik.


Covid?

Spośród 822 000 pracowników cierpiących na stres związany z pracą, depresję lub lęki w 2020/21 szacunkowo 449 000 zgłosiło, że było to spowodowane lub pogorszone przez skutki pandemii koronawirusa.


Nie powinniśmy jednak tego odejmować.

Te szacunki liczby pracowników, którzy doświadczyli stresu związanego z pracą, depresją lub lękiem w wyniku pandemii koronawirusa nie powinny być odjęte się od ogólnego oszacowania stresu związanego z pracą, depresji lub lęku.

Dlaczego?

Ponieważ nie można zakładać, że w przeciwnym razie osoby te nie ucierpiałyby w pracy.


Co było jeszcze powodem stresu?

Przed pandemią Covid główną przyczyną stresu związanego z pracą, depresją lub lękiem było:

 • obciążenie pracą, w szczególności napięte terminy,
 • zbyt dużo pracy
 • zbyt duża presja lub odpowiedzialność
 • brak wsparcia kierowniczego, organizacyjnego
 • zmiany w pracy,
 • przemoc
 • niepewność roli (brak jasności co do pracy/niepewności co znaczyło zrobić).


Co najbardziej wpływa na pracownika?

Presja (42%). Przy czym relacje interpersonalne w pracy (26%) i zmiany w pracy (11%) również istotne czynniki.

Są to dane zebrane przez The Labour Force Survey (LFS). To ogólnokrajowe badanie prowadzonym przez Urząd ds Statystyk w UK.


Koszt?

Według Centrum Kontroli Chorób (CDC), depresja powoduje szacunkowo 200 milionów utraconych dni roboczych każdego roku, co kosztuje pracodawców od 17 do 44 miliardów dolarów.

Połowa pracowników z depresją nie jest leczona.


Jednak nie chodzi o dzień wolny.

W depresji nie chodzi o dzień wolny. Jest bardziej istotny i negatywnie wpływa na to, jak człowiek się czuje, myśli i działa, zmniejszając jego zdolność do dobrego funkcjonowania w pracy iw domu.

W badaniu przeprowadzonym przez Vida Health 88% uczestników stwierdziło, że doświadczyło jednego lub więcej objawów depresji.

 • 52%  badanych stwierdziło, że straciło zainteresowanie hobby,
 • 52% miało problemy ze snem,
 • 51% stwierdziło, że czują się beznadziejnie.
 • Jeden na sześciu uczestników powiedział, że rozpoczął terapię,
 • 15% zaczęło brać leki,
 • a kolejne 15% zwiększyło dawkę leków podczas pandemii.

47% uznało, że otrzymanie pomocy w zakresie zdrowia psychicznego było oznaką słabości.

Niedawne badanie przeprowadzone wśród 256 firm przez National Alliance of Healthcare Buyer Coalitions wykazało, że od lutego zeszłego roku 53% pracodawców zaczęło oferować swoim pracownikom specjalne programy dotyczące zdrowia emocjonalnego i psychicznego.


Wskaźnik samobójstw w Polsce.

 • w 2016 r. wyniósł 13,80,
 • w 2017 r. wyniósł 13,30,
 • w 2018 r. wyniósł 12,70,
 • w 2019 r. wyniósł 11,30.

Ważne numery telefonów:

 • 116 123-bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych. Cały tydzień w godzinach 14:00-22:00
 • 116 111-bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Cały tydzień w godzinach 12:00-02:00
 • 800 70 22 22 – centrum wsparcia dla osób w stanie Kryzysu psychicznego- bezpłatny, czynny całą dobę
 • 22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych. Poniedziałki, środy,czwartki w godzinach 17:00-20:00
 • 800 108 108-bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich. Od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00
 • 800 120 002-bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Niebieska Linia\”, całodobowo
 • 800 12 12 12-bezpłatny telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Czynny całodobowo
 • 800 100 100-bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00
 • 801 199 990-Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Cały tydzień w godzinach 16:00-21:00 (koszt jak za połączenie lokalne)

Dane, które przedstawiliśmy, są przerażające. Bo są po prostu danymi.


Co możesz zrobić, jako pracodawca?

Wesprzeć swoich pracowników. Okazać im zrozumienie. Zapewnić potrzebną pomoc.


Co możesz zrobić, jako współpracownik?

Nie odwracać wzroku, gdy ktoś potrzebuje pomocy.


Co możemy wszyscy zrobić?

Przekonać osobę u której zauważyliśmy spadek kondycji mentalnej, by zasięgnęła pomocy medycznej.

Źródła:

https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress.pdf

https://www.forbes.com/sites/mariaminor/2021/01/20/mental-health-in-the-workplace-the-high-cost-of-depression/?sh=4c6445586666

Udostępnij