Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Dobry stan zdrowia to dobry interes

Dobry stan zdrowia to dobry interes
  • koszty zdrowia na świecie
  • zwrot ekonomiczny czyli inwestycja w pracowników
  • skrócenie absencji chorobowej pracownika 

Każdego roku zły stan zdrowia kosztuje około 15% światowego realnego PKB z powodu przedwczesnych zgonów i strat. Inwestowanie w lepsze zdrowie może pobudzić gospodarkę i zwiększyć wydajność.

Globalne obciążenie chorobami można zmniejszyć o 40% w ciągu następnych dwóch dekad. Indywidualne korzyści zdrowotne byłyby olbrzymie: 65-latek w 2040 r. mógłby być tak zdrowy jak obecnie 55-latek; śmiertelność niemowląt spadłaby o 65%; różnica w nierównościach zdrowotnych zmniejszyłaby się; a 230 milionów więcej ludzi żyłoby do 2040 roku. Gospodarka otrzymałaby bardzo potrzebny impuls. Podsumowując wszystko, oszacowaliśmy, że lepszy stan zdrowia może zwiększyć globalny PKB o 12 bilionów dolarów w 2040 r. – wzrost o 8%, czyli o 0,4% szybszy wzrost rocznie.

Inwestowanie w zdrowie przynosi wysoki zwrot ekonomiczny. Z każdego zainwestowanego 1 dolara uzyskano dodatkową korzyść ekonomiczną w wysokości od 2 do 4 dolarów. Poprawa zdrowia ma potencjał, aby zmienić grę społeczną i gospodarczą. 

Co więc mogą zrobić firmy- skoncentrować się na trzech obszarach: inwestowanie w krótko- i długoterminowe zdrowie swoich pracowników, tworzenie integracyjnego środowiska pracy oraz aktywnie przyczyniać się do rozwoju zdrowych społeczności.

Badania pokazują, że choroby przewlekłe, w tym bóle krzyża, zdrowie psychiczne i migreny, mogą zmniejszyć produktywność pracowników nawet o 5%. Zatem poprawa zdrowia w miejscu pracy ma znaczenie.

Pracodawca z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii wykorzystał kwestionariusze oceny stanu zdrowia. Program obejmował dni rodzinne, dni integracyjne i spacery zdrowotne. Doprowadziło to do 44% redukcji absencji chorobowej, ze średnio 4,3 dnia na pracownika rocznie do 2,4 dnia.

Źródło: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/good-health-is-good-business

Udostępnij