Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Czym jest strategia?

maarten-van-den-heuvel-_pc8aMbI9UQ-unsplash-1024x683

Każda placówka ma swój własny zestaw celów i zadań. Te cele i zadania są tworzone zgodnie z możliwościami organizacji i chęcią rozwoju. Jednak samo postawienie tych celów nie wystarczy, a brak wizji strategicznej kosztuje.

Takie działania podejmowane przez firmę nazywane są strategiami.

Czyli zarządzanie strategiczne to zarządzanie zasobami organizacji w celu osiągnięcia jej celów i zadań. Obejmuje to wyznaczanie celów, analizę otoczenia konkurencyjnego, analizę organizacji wewnętrznej, ocenę strategii i zapewnienie, że kierownictwo wdraża strategie w całej organizacji.

Zarządzanie strategiczne dzieli się na kilka szkół myślenia:

  • Nakazowe podejście do zarządzania strategicznego określa, w jaki sposób strategie powinny być opracowywane.
  • Podejście opisowe koncentruje się na tym, jak strategie powinny być stosowane w praktyce.

Szkoły te różnią się tym, czy strategie są opracowywane w procesie analitycznym, w którym uwzględniane są wszystkie zagrożenia i szanse, czy też bardziej przypominają ogólne zasady przewodnie, które należy zastosować.

Kultura biznesowa, umiejętności i kompetencje pracowników oraz struktura organizacyjna to ważne czynniki, które wpływają na to, jak organizacja może osiągnąć wyznaczone cele. Nieelastyczne firmy mogą mieć trudności z odniesieniem sukcesu w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Podczas gdy wyższe kierownictwo organizacji jest ostatecznie odpowiedzialne za jej strategię, same strategie są często pobudzane przez działania i pomysły menedżerów i pracowników niższego szczebla. Liderzy koncentrują się na uczeniu się na podstawie wcześniejszych strategii i badaniu środowiska jako całości. Zbiorowa wiedza jest następnie wykorzystywana do opracowywania przyszłych strategii i kierowania zachowaniem pracowników

Dlatego cele zarządzania można podzielić na dwa główne:

  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wyprzedzenie konkurencji i osiągnięcie dominacji na rynku
  • Pełnienie roli przewodnika dla organizacji, aby pomóc przetrwać zmiany w środowisku biznesowym

Ludzie czynią strategię o wiele trudniejszą, niż jest to konieczne. Dla niektórych problemem jest to, że zbytnio skupiają się na narzędziach: skanach środowiskowych, analizach SWOT, analizach klientów, analizach konkurencji, modelowaniu finansowym i tak dalej. Inni ludzie wpadają w kłopoty, ponieważ myślą, że chodzi o szerokie, konceptualne, zorientowane na przyszłość cele.

Rzeczywistość jest taka, że strategia dotyczy na pewnym poziomie wszystkich tych rzeczy i nie możesz wykonać satysfakcjonującej pracy samą swoją analizą, samym swoim dużym obrazem lub samymi zmianami.

W rzeczywistości jest to o wiele łatwiejsze, niż się wydaje. Moje preferowane podejście to traktowanie tworzenia strategii jako rozwijania zestawu odpowiedzi na pięć powiązanych ze sobą pytań.

  1. Jakie są nasze szerokie aspiracje dla naszej organizacji i konkretne cele, według których możemy mierzyć nasze postępy?
  2. Na dostępnym dla nas potencjalnym polu, gdzie zdecydujemy się grać, a gdzie nie grać?
  3. W wybranym przez nas miejscu do gry, jak zdecydujemy się wygrać z tamtejszymi konkurentami?
  4. Jakie zdolności są potrzebne do zbudowania i utrzymania, aby wygrywać w wybrany przez nas sposób?
  5. Jakie systemy zarządzania są niezbędne do działania, aby budować i utrzymywać kluczowe zdolności?

Większość organizacji zaczyna od szczytu od pewnego rodzaju ćwiczenia misji/wizji. Jendak niezwykle trudno jest stworzyć sensowną aspirację/misję/wizję bez jakiegoś pomysłu, gdzie grać i jak wygrać. Dlatego te rozmowy mają tendencję do kręcenia się w kółko, w których nikt nie wie, czy faktycznie zgodzić się na cokolwiek. Każda misja lub wizja nie sprawdzi się, gdy nie masz przemyślanego, gdzie grać lub jak wygrać.

Jeśli całkowicie zastanowisz się nad tym, gdzie grać i jak wygrywać, nie biorąc pod uwagę aspiracji i celów, możesz skończyć ze strategią, która jest skuteczna dla zamierzonego celu, ale nie jest czymś, czego naprawdę chcesz.

Oznacza to, że aby stworzyć strategię, musisz wykonać iterację — pomyśl trochę o aspiracjach i celach, potem trochę o tym, gdzie grać i jak wygrać, potem wróć do aspiracji i celów, aby je sprawdzić i zmodyfikować.

Co wziąć pod uwagę przy opracowywaniu własnej strategii

1. Jasne, długoterminowe cele: Przygotuj długoterminowy i realistyczny plan strategiczny. Jakiego rodzaju produkty/usługi chciałbyś zbudować? Kim będą Twoi klienci? Jakie rynki chciałbyś obsługiwać i jakie działania chciałbyś kontynuować, aby osiągnąć pożądany stan w przyszłości?

2. Szansa: dokładnie przeanalizuj, jakie możliwości istnieją w przyszłości i jak mogą ewoluować w czasie. Zbierz więcej danych i faktów z tym związanych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Jasno zdiagnozuj zagrożenia i wyzwania, których można się spodziewać, korzystając z tej szansy i opracuj plan łagodzenia ich skutków.

3. Innowacje: Upewnij się, że produkty/usługi, które planujesz zbudować, są wyjątkowe, wyraźnie zróżnicowane – i dopasowane do Twojej firmy. Przypomnij sobie, kiedy firma Apple wprowadziła na rynek iPoda, prawdziwie innowacyjny produkt. Firma jest od tego czasu znana ze swojej marki i jakości. Wraz z komputerami ludzie kupują również inne produkty Apple, takie jak iPhone, iPad itp., mimo że mogą być droższe niż alternatywy.

4. Konkurencja: Upewnij się, że Twoja strategia pozostaje konkurencyjna. Wybierz rynek, który nie jest obsługiwany lub niedostatecznie obsługiwany, z niewielką konkurencją lub bez niej i bądź tam pierwszy. W ten sposób zdobywasz udział w rynku, budujesz swoją markę i dobrze pozycjonujesz swoją firmę na tym rynku, co utrudnia nowe wejście.

5. Ekonomia skali: Obniż koszty swoich towarów/usług, zachowując jednocześnie innowacyjność. Oferuj unikalne funkcje i wysoką jakość obsługi klienta. Na przykład Walmart zawsze stara się sprzedawać swoje produkty po znacznie niższej cenie, zwiększając sprzedaż poprzez dużą bazę klientów i generując wyższe zyski.

Dobrostan ma znaczenie; to, jak czują się członkowie Twojego teamu, wpływa na to, jak i gdzie pracują. Wpływa również na produktywność i ostatecznie na wyniki finansowe. Dlatego konstruując strategię biznesową należy pamiętać, że nie dasz rady jej zrealizować samodzielnie. Musisz wziąć pod uwagę warunki ich pracy, to jak się czują.

Dlatego proces w który my się angażujemy, nazywamy strategią wellbeing.

Wszystkie nasze procesy są:

mierzalne,

– nastawione na osiąganie mikro-celów, które prowadzą do stałej poprawy,

skupione na pomocy członkom Twojej organizacji.

Żeby dowiedzieć się więcej na temat wellbeingu i aktywnie wpłynąć na lepszą realizację swoich strategii biznesowych, zacznij od dowiedzenia się jak to wygląda od podszewki.

Zapraszamy na webinar prowadzony przez naszego CEO, Radka Kruczka, który od 13 lat aktywnie pomaga wielkim biznesom na nowo odkryć wartość wellbeingu i że podstawą rozwoju jest dobrostan wszystkich w organizacji.

Już jutro, 31.03., o 12:30:

meet.google.com/ddp-yfdp-mfz

Polecamy i zapraszamy 😊

Źródła:

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/12/want-a-successful-business-build-an-effective-strategy/?sh=104c0fe369bf

https://hbr.org/2010/05/the-five-questions-of-strategy

https://www.investopedia.com/terms/s/strategic-management.asp

Udostępnij