Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Coraz większy problem dotyczący pracy

tangerine-newt-o04xDvWE33U-unsplash-930x620

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie to stan emocjonalnego i fizycznego wyczerpania wywołany długimi okresami ciągłego, nieustannego stresu. Sprawia, że czujesz się wyczerpany i przygnębiony. Wypalenie zawodowe wynika z długotrwałego, nierozwiązywalnego stresu zawodowego.

W latach 70. psycholog Herbert Freudenberger był jednym z pierwszych badaczy, którzy opublikowali w czasopiśmie psychologicznym artykuł, w którym ukuł termin „wypalenie”. Jego badania i pisanie na ten temat opierały się na jego własnych obserwacjach dotyczących jego samego i jego personelu, podczas pracy w klinice dla narkomanów.

Freudenberger scharakteryzował wypalenie jako zespół objawów, które obejmują wyczerpanie wynikające z nadmiernych wymagań w pracy, a także wynikające z tego objawy fizyczne, takie jak bóle głowy i bezsenność.

Zauważył, że wypalony pracownik „wygląda, zachowuje się i wydaje się przygnębiony”.

Mit nr 1.

Wypalenie zawodowe to nie tylko efekt długich godzin pracy.

 

Badanie.

Zewnętrzne badanie rynku przeprowadzone przez Deloitte wśród 1000 pełnoetatowych amerykańskich specjalistów bada czynniki i wpływ wypalenia zawodowego pracowników.

Wyniki wskazują, że 77 procent respondentów twierdzi, że doświadczyło wypalenia zawodowego w swojej obecnej pracy, a ponad połowa przytacza więcej niż jedno zdarzenie.

Dodatkowe dane:

  1. 91% respondentów twierdzi, że niemożliwa do opanowania ilość stresu lub frustracji negatywnie wpływa na jakość ich pracy.
  2. 83% respondentów twierdzi, że wypalenie zawodowe może negatywnie wpłynąć na ich relacje osobiste.
  3. 87% ankietowanych profesjonalistów twierdzi, że odczuwa pasję wobec swojej pracy, ale…
  4. 64% twierdzi, że często się stresuje, obalając mit, że pracownicy z pasją są odporni na stres i wypalenie.
  5. prawie 70% specjalistów uważa, że ich pracodawcy nie robią wystarczająco dużo, aby zapobiegać wypaleniu lub je łagodzić.
  6. 21% respondentów twierdzi, że ich firma nie oferuje żadnych programów ani inicjatyw mających na celu zapobieganie lub łagodzenie wypalenia.
  7. jeden na czterech specjalistów twierdzi, że nigdy lub rzadko bierze wszystkie dni urlopu.

 

Co jest najczęstszym powodem?

Głównym motorem wypalenia przytaczanym w ankiecie jest brak wsparcia lub uznania ze strony kierownictwa, co wskazuje na ważną rolę, jaką przywódcy odgrywają w nadawaniu tonu.

48% pracowników twierdzi, że brakuje im emocjonalnego wsparcia w pracy, aby pomóc im poradzić sobie z tym trudnym zadaniem.

 

Jaki wpływ ma Covid-19?

Naukowcy z Standford odkryli, że podczas badania stresu w miejscu pracy amerykańscy pracownicy są bardziej zestresowani niż kiedykolwiek z powodu problemów związanych z pracą.

Te stresory, takie jak długie godziny pracy i wysokie wymagania, spowodowały blisko 120 000 zgonów rocznie. Spowodowały również koszty opieki zdrowotnej o wartości 190 miliardów dolarów.

To od 5% do 8% całkowitych rocznych wydatków na opiekę zdrowotną, które wynikają głównie z presji w miejscu pracy (48 miliardów dolarów), braku ubezpieczenia (40 miliardów dolarów) i trudności w pogodzeniu pracy z życiem rodzinnym (24 miliardy dolarów).

 

Co się zmieniło po Covid-19?

Rośnie ryzyko wypalenia podczas codziennej pracy w domu. Ankieta przeprowadzona przez monster.com wykazała, że 69% pracowników doświadcza objawów wypalenia podczas pracy w domu. Ponadto pracownicy deklarują zwiększenie problemów z zachowaniem work-life balance.

Ludzie spotykają się na rozmowach wideo o 50% więcej od początku Covid-19 w 2020 roku.

Podczas gdy 80% tej samej grupy spodziewało się pracować w domu dłużej niż 3 dni w tygodniu.

 

Jakie są główne przyczyny wypalenia?

– Oczekiwania dotyczące pracy są niejasne – wrażenie chaosu, brak jasnych komunikatów.

– Zbyt wiele godzin pracy – nadgodziny nie są już jedynym problemem. Coraz częściej mówi się o 4-dniowym trybie pracy lub 6godzinnym w trybie 5 dni, ponieważ minimalne 8 godzin przez 5 dni w tygodniu powoduje spadek produktywności.

– Dynamika w miejscu pracy jest dysfunkcyjna – tempo wykonywania pracy lub podejmowania decyzji jest zbyt szybkie albo zbyt wolne. Odnosi się to także do tempa rozwoju pracowników.

– Brak wsparcia – ze strony przełożonego, współpracowników.

– Brak faktycznego odpoczynku – czy to wakacji, czy to momentu „niemyślenia” o pracy, nieposiadania cienia niewypełnionych zdań w domu.

– Brak wpływu na życie i funkcjonowanie firmy – wrażenie, że jest się tylko „trybikiem w maszynie”.

– Brak komunikacji w miejscu pracy – zwiększa to poczucie samotności, ryzyko chaosu w pracy.

 

Lektura dodatkowa.

Powyżej przedstawiliśmy ogólne dane dotyczące wypalenia, jednak polecamy również w wolnej chwili przejrzeć sobie poniższe dane:

https://www.statista.com/topics/2099/stress-and-burnout/#dossierKeyfigures

Ponadto przytaczamy napisany przez nas artykuł na temat 4-dniowego tygodnia pracy:

https://wellbeingpolska.pl/dwa-typy-4-dniowego-tygodnia-pracy/

Jeśli wolicie natomiast formę „mówioną”, to polecamy poniższy film dotyczący różnicy między wypaleniem zawodowym a depresją:

https://www.youtube.com/watch?v=nKI03ncN374

Źródła:

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/burnout-survey.html

https://www.apollotechnical.com/remote-work-burnout-statistics/

https://www.forbes.com/sites/markcperna/2022/02/08/why-its-getting-harder-for-young-professionals-to-stay-mentally-healthy/?sh=44fddca6293f

Udostępnij