Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

4 działania prozdrowotne w listopadzie w kontekście firmowego dbania o zdrowie pracowników

Projekt-bez-nazwy-31

Listopad to miesiąc pełen ważnych dat związanych z promocją zdrowia i profilaktyką. Pracodawcy mają wtedy świetną okazję do wsparcia swoich pracowników w podejmowaniu zdrowych decyzji oraz do promowania zdrowego stylu życia w miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji działań, które można przeprowadzić w firmie w listopadzie, odwołując się do wyżej wymienionych wydarzeń.


Listopad Miesiącem Profilaktyki „Nowotworów Męskich”

Listopad, jako Miesiąc Profilaktyki Nowotworów Męskich, skupia się na promocji wczesnego wykrywania i leczenia raka prostaty i jąder. Szerzenie świadomości w tym zakresie może uratować wiele żyć i zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań.

Jakie działania możesz zorganizować w swojej organizacji?

 • Webinary i warsztaty: Zorganizuj serię webinarów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów dotyczących profilaktyki nowotworów męskich. Tematyka może dotyczyć objawów, które należy monitorować, sposobów samobadania oraz znaczenia regularnych badań kontrolnych.
 • Materiały informacyjne: Utwórz i rozpowszechniaj w miejscu pracy broszury, ulotki oraz plakaty edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów męskich.
 • Wsparcie psychologiczne: Wprowadź konsultacje z psychologiem dla pracowników, którzy borykają się z problemem nowotworu w rodzinie lub sami zmierzają się z tym wyzwaniem.


Światowy Dzień Ergonomii – 12 listopada

Światowy Dzień Ergonomii koncentruje się na promowaniu zdrowej i efektywnej pracy poprzez dostosowywanie środowiska pracy do potrzeb ludzi. Poprawa ergonomii może prowadzić do zmniejszenia urazów, zwiększenia wydajności i ogólnego komfortu pracowników.

Aby pomóc swoim pracownikom w poprawie ergonomii miejsca pracy, możesz zorganizować:

 • Konsultacje z ekspertem: Zapewnij możliwość konsultacji z ekspertem ds. ergonomii, który oceni stanowiska pracy pracowników i doradzi w zakresie ich poprawy. 
 • Warsztaty ze specjalistą: Zorganizuj w swojej firmie Ergonomiczny Dzień Zdrowia, podczas którego Twoi pracownicy będą mieli okazję skorzystać z porad specjalistów w dziedzinie ergonomii. Podczas wydarzenia pracownicy mogą skorzystać m.in. z audytu ergonomicznego, szkolenia z zakresu ergonomii pracy, masaży i ćwiczeń fizycznych oraz konsultacji z fizjoterapeutą. 
 • Inwestycje w sprzęt: Rozważ zakup ergonomicznych krzeseł, podpórek pod nadgarstki, podnóżków czy też specjalistycznych myszek komputerowych, które wspierają zdrową postawę i pracę.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu promowanie zrozumienia, akceptacji i współistnienia między różnymi kulturami i społecznościami. W środowisku pracy tolerancja i szacunek dla różnorodności mogą prowadzić do bardziej zintegrowanego i harmonijnego miejsca pracy.

Zapewnij odpowiednią edukację członkom zespołu i zorganizuj dla nich:

 • Webinary antydyskryminacyjne: Zorganizuj webinar na temat “diversity, equity and inclusion, który uświadomi Twoim pracownikom, jak ważna w budowaniu relacji jest tolerancja i akceptacja różnorodności w miejscu pracy.
 • Dyskusje i spotkania: Organizuj spotkania i dyskusje otwarte, podczas których pracownicy mogą wymieniać się doświadczeniami i rozmawiać o tym, jak ważna jest tolerancja w codziennym życiu.
 • Promocja różnorodności: Wspieraj i promuj różnorodność w miejscu pracy, oferując możliwość poznania kultur, tradycji czy kuchni z różnych zakątków świata.


Światowy Dzień Rzucania Palenia – 16 listopada

Światowy Dzień Rzucania Palenia podkreśla szkodliwość i zagrożenia związane z konsumpcją tytoniu, jednocześnie promując świadomość korzyści płynących z rzucenia nałogu. Z rzuceniem palenia wiążą się liczne korzyści zdrowotne, które mogą prowadzić do dłuższego i zdrowszego życia.

Jak możesz pomóc swoim pracownikom w walce z nałogiem?

 • Warsztaty i szkolenia: Zorganizuj warsztaty dotyczące skutków palenia tytoniu oraz korzyści płynących z rzucenia nałogu, prowadzone przez specjalistów.
 • Materiały informacyjne: Udostępniaj pracownikom materiały edukacyjne na temat palenia tytoniu oraz metod rzucania palenia.
 • Wsparcie dla palących: Zapewnij wsparcie dla pracowników chcących rzucić palenie poprzez dostęp do indywidualnej pracy z Asystentem Zdrowia, który będzie ich wspierał w procesie walki z nałogiem. 

Dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy. Wspieranie pracowników w trudnych dla nich momentach, edukacja zdrowotna oraz promowanie zdrowego stylu życia to działania, które przyczyniają się do wzrostu satysfakcji z pracy, zmniejszenia absencji chorobowej oraz podniesienia efektywności pracy. Dlatego warto aktywnie uczestniczyć w obchodach tak ważnych dni jak te, które przypominają nam o znaczeniu zdrowia i dobrobytu w życiu każdego z nas.

Udostępnij