Umowy

Wybierz umowę dla siebie i postępuj zgodnie z instrukcją.

 1. Pobierz umowę i wypełnij zgodnie z ustaleniami:
  1. Umowa zlecenie
  2. Umowa o dzieło
 2. Wypełnij kwestionariusz osobowy
  1. Instrukcja wypełniania formularza
 3. Przygotuj skan legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie z uczelni
 4. Podpisz umowę elektronicznie lub wydrukuj i prześlij skan
 5. Komplet dokumentów (umowa, kwestionariusz, legitymacja oraz zaświadczenie) prześlij na adres: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

W razie pytań kontaktuj się z Zuzanną Szczepańską: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

 1. Pobierz umowę o staż
 2. Wypełnij zgodnie z ustaleniami
 3. Wypełnij kwestionariusz osobowy
  1. Instrukcja wypełniania formularza
 4. Przygotuj skan legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie z uczelni
 5. Podpisz umowę elektronicznie lub wydrukuj i prześlij skan
 6. Komplet dokumentów (umowa, kwestionariusz, legitymacja oraz zaświadczenie) prześlij na adres: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

W razie pytań kontaktuj się z Zuzanną Szczepańską: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

 1. Pobierz umowę o dzieło
 2. Wypełnij zgodnie z ustaleniami
 3. Wypełnij kwestionariusz osobowy
  1. Instrukcja wypełniania formularza
 4. Podpisz umowę elektronicznie lub wydrukuj i prześlij skan
 5. Komplet dokumentów (umowa, kwestionariusz, legitymacja oraz zaświadczenie) prześlij na adres: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

W razie pytań kontaktuj się z Weroniką Księżakowską: weronika.ksiezakowska.wp@gmail.com

 1. Pobierz umowę i wypełnij zgodnie z ustaleniami:
  1. Umowa zlecenie
  2. B2B
 2. Wypełnij kwestionariusz osobowy
  1. Instrukcja wypełniania formularza (w przypadku umowy zlecenie)
 3. Podpisz umowę elektronicznie lub wydrukuj i prześlij skan
 4. Umowę prześlij na adres: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

W razie pytań kontaktuj się z Piotrem Abramowskim: piotr.a@wellbeingpolska.pl

 1. Pobierz umowę i wypełnij zgodnie z ustaleniami:
  1. Umowa zlecenie
  2. B2B
 2. Wypełnij kwestionariusz osobowy
  1. Instrukcja wypełniania formularza
 3. Przygotuj skan legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie z uczelni
 4. Podpisz umowę elektronicznie lub wydrukuj i prześlij skan
 5. Komplet dokumentów (umowa, kwestionariusz, legitymacja oraz zaświadczenie) prześlij na adres: zuzanna.s@wellbeingpolska.pl

W razie pytań kontaktuj się z Piotrem Abramowskim: piotr.a@wellbeingpolska.pl