Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Retencja pracowników — czym jest i jak ją mierzyć?

Projekt-bez-nazwy-10

Retencja pracowników to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stają organizacje we współczesnym świecie biznesu. Zachowanie i utrzymanie najlepszych pracowników stało się nie tylko celem strategicznym, ale także koniecznością dla zachowania konkurencyjności na rynku. W tym artykule przyjrzymy się tematowi retencji pracowników, jej znaczeniu oraz metodach pomiaru wskaźnika retencji.


Definicja Retencji Pracowników

Retencja pracowników to proces związany z utrzymaniem obecnych pracowników w organizacji na dłuższy okres czasu. Obejmuje ona wszelkie wysiłki i strategie mające na celu zapobieganie odejściu pracowników oraz tworzenie warunków, które zachęcają ich do pozostania w firmie.

W dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy retencja pracowników stała się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw. Strata utalentowanych pracowników może prowadzić do obniżenia wydajności, kosztownego procesu rekrutacji i szkoleń nowych pracowników oraz negatywnie wpływać na morale i kulturę organizacyjną.


Znaczenie Retencji Pracowników

Retencja pracowników ma wiele istotnych aspektów i wpływa na różne obszary organizacji:

Stabilność i kontynuacja działalności — długotrwała obecność pracowników w firmie przyczynia się do stabilności organizacji. Brak ciągłych zmian w zespołach i brak rotacji pracowników pozwala na kontynuację działalności bez większych przestojów.

Efektywność i wydajność — doświadczeni pracownicy są bardziej wydajni, ponieważ posiadają wiedzę i umiejętności specyficzne dla swojej roli. Brak konieczności szkolenia nowych pracowników pozwala na ciągłość pracy.

Znajomość kultury organizacyjnej — długotrwała obecność pracownika w firmie umożliwia mu lepsze zrozumienie i identyfikację z kulturą organizacyjną, co przekłada się na lepszą integrację i zaangażowanie.

Redukcja kosztów — proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników jest kosztowny. Zatrzymywanie obecnych pracowników pomaga organizacjom oszczędzać na tych wydatkach.


Wskaźnik retencji pracowników — jak go mierzyć?

Mierzenie wskaźnika retencji pracowników jest kluczowym krokiem w zarządzaniu tym aspektem kadry pracowniczej. Pozwala to organizacjom zrozumieć, jak skutecznie utrzymują swoich pracowników i w jaki sposób mogą poprawić swoje działania w tym obszarze. Oto kilka kroków, które pomogą w pomiarze wskaźnika retencji:

  1. Określenie okresu pomiaru — pierwszym krokiem jest wybranie okresu, w jakim chcemy zmierzyć retencję pracowników. To może być kwartał, półrocze lub rok.

  1. Zidentyfikowanie początkowej liczby pracowników — na początek okresu, dla którego mierzymy retencję, należy ustalić, ile pracowników było w organizacji.

  1. Zidentyfikowanie liczby pracowników na koniec okresu — na koniec okresu pomiarowego, należy ustalić, ile pracowników pozostało w organizacji.

  1. Analiza wyników — po obliczeniu wskaźnika retencji, warto dokładnie przeanalizować wyniki. Jeśli wskaźnik jest wysoki, oznacza to, że organizacja skutecznie zatrzymuje pracowników. Jeśli jest niski, może to wskazywać na potrzebę działań mających poprawić retencję.

  1. Wnioski i działania korekcyjne — na podstawie wyników analizy, organizacja powinna wyciągnąć wnioski i podjąć działania korekcyjne. To może obejmować m.in. poprawę warunków pracy, oferowanie rozwoju zawodowego, czy lepszą komunikację z pracownikami.


Retencja pracowników a Dział HR

Dział HR (Zasoby Ludzkie) odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu retencją pracowników. To właśnie HR jest odpowiedzialny za tworzenie strategii retencji, monitorowanie wskaźników, oraz wdrażanie działań mających na celu zatrzymanie pracowników w organizacji.

Na członkach tego departamentu spoczywa odpowiedzialność za tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja aktualnym pracownikom w podjęciu decyzji o długotrwałym zatrudnieniu w danej firmie. Zadanie to nie jest łatwym i często wymaga przeprowadzania analizy rozwiązań wspierających ten proces. Najczęściej oferowanymi zachętami w firmach są oczywiście benefity pracownicze. Wynagrodzenie nie stanowi już bowiem głównego aspektu, który decyduje o atrakcyjności miejsca pracy. 

Na rynku istnieją różne formy benefitów, z których organizacja może wybrać te, które według jej pracowników są najbardziej pożądane. Często jednak wiąże się to z wysokimi kosztami wynikającymi z osobnych źródeł pozyskiwania danych rozwiązań. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z programem wellbeing, który stanowi nowoczesny benefit, składający się z całego ekosystemu rozwiązań wspierających wszystkie obszary zdrowia i samopoczucia pracownika. Program wellbeing łączy w sobie rozwiązania w formie stacjonarnej oraz online, których synergia przynosi zwiększone korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. 


Podsumowanie

Retencja pracowników to nie tylko kwestia zachowania w firmie najlepszych pracowników, ale także strategii biznesowej i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje, które skutecznie zarządzają retencją, czerpią korzyści z większej stabilności, efektywności i redukcji kosztów. Pomiar wskaźnika retencji jest kluczowy, aby zrozumieć, jak skutecznie organizacja utrzymuje swoich pracowników i w jaki sposób można poprawić to działanie. Dział HR odgrywa kluczową rolę w tym procesie, tworząc strategie retencji i monitorując wyniki, aby zapewnić długotrwałą obecność pracowników w organizacji.

Udostępnij