Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Pokolenie Z — czym jest i jak zmienia tradycyjny model biznesowy?

Projekt bez nazwy (87)

Pokolenie Z, znane także jako Generacja Z, to grupa młodych ludzi urodzonych w okresie od początku lat 90. XX wieku do początku lat 2010. Ci młodzi ludzie dorastają w czasach, które są zdominowane przez technologię, co sprawia, że mają wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje biznes i kształtuje się kultura społeczeństwa. W tym artykule przyjrzymy się temu, kim jest Pokolenie Z i jakie zmiany wprowadza w tradycyjnym modelu biznesowym.

 

Pokolenie Z — kim oni są?

Definicja i wiek

Pokolenie Z obejmuje osoby urodzone w latach 90. XX wieku do początku lat 2010, co oznacza, że wkrótce staną się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i rynku pracy. To pokolenie, które dorastało w epoce internetowej rewolucji, smartfonów i mediów społecznościowych.

Cechy charakterystyczne

Generacja Z wykazuje wiele charakterystycznych cech, które wpływają na ich zachowania i postawy:

 • Technologiczna biegłość: Dorastając w erze cyfrowej, posiadają zaawansowane umiejętności technologiczne i są zaznajomieni z nowinkami technologicznymi.
 • Krótka uwaga: W dobie natłoku informacji i treści online, mają skłonność do krótkotrwałej uwagi, co wpłynęło na ewolucję sposobu przekazywania informacji.
 • Kultura współdzielenia: Chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami online, co przyczyniło się do wzrostu kultury współpracy i wymiany informacji.
 • Wartość różnorodności: Cenią różnorodność i inkluzję, co skłania firmy do promowania tych wartości w swoich działaniach.
 • Świadomość społeczna: Mają rozwiniętą świadomość kwestii społecznych, w tym zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.
 • Przedsiębiorcza postawa: Wielu z nich manifestuje postawę przedsiębiorczości i aspiracje do tworzenia własnych ścieżek kariery.

 

Generacja Z a Millenialsi

Pokolenie Z i Millenialsi (czasem nazywani pokoleniem Y) to dwie różne generacje, które wykształciły się w odmiennych okresach i związane są z różnymi doświadczeniami życiowymi i kulturowymi. Oto kilka kluczowych różnic między tymi dwoma pokoleniami:

Zakres wiekowy

 • Millenialsi: Ta generacja obejmuje osoby urodzone w latach 1981-1996. Millenialsi dorastali w okresie rozwoju internetu, ale nie mieli go od urodzenia.
 • Pokolenie Z: To młodsza generacja, urodzona od początku lat 90. XX wieku do około 2010 roku. Pokolenie Z dorastało w erze cyfrowego natłoku informacji i smartfonów.

Technologia

 • Millenialsi: W miarę jak internet stawał się powszechny, Millenialsi przystosowywali się do nowych technologii, w tym do komputerów i telefonów komórkowych. Pierwsze kontakty z internetem mieli w okresie dorastania.
 • Pokolenie Z: Dla Pokolenia Z technologia cyfrowa jest czymś naturalnym i niemal od urodzenia mieli dostęp do smartfonów i urządzeń mobilnych. Są cyfrowymi tubylcami.

Komunikacja

 • Millenialsi: Często preferują komunikację za pomocą wiadomości tekstowych, e-maili i mediów społecznościowych. Chętnie korzystają z Facebooka i Twittera.
 • Pokolenie Z: Preferuje bardziej wizualne i natychmiastowe formy komunikacji, takie jak Snapchat, Instagram i TikTok. Są bardziej skupieni na treściach wideo i obrazach.

Wartości i zaangażowanie społeczne

 • Millenialsi: Millenialsi często identyfikują się z wartościami zrównoważonego rozwoju, równości płci, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Aktywnie uczestniczą w działaniach społecznych i politycznych.
 • Pokolenie Z: Pokolenie Z również jest zaangażowane społecznie, ale może być bardziej realistyczne i pragmatyczne. Wartości zrównoważonego rozwoju i różnorodności są dla nich ważne, ale mogą też wykazywać tendencje do rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym.

Praca i kariera

 • Millenialsi: Millenialsi często dążą do równowagi między pracą a życiem prywatnym. Często są bardziej zdolni do pracy zdalnej i elastycznego rozkładu czasu pracy.
 • Pokolenie Z: Ta generacja może być bardziej zainteresowana przedsiębiorczością i zakładaniem własnych firm. Mogą być bardziej elastyczni w zakresie wyboru ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Powyższe różnice są ogólne i nie dotyczą każdej osoby z danego pokolenia. Istnieją także obszary wspólne i podobieństwa między Millenialsami a Pokoleniem Z, takie jak rosnące znaczenie technologii i cyfrowego świata. Jednak zrozumienie tych różnic może pomóc lepiej dostosować się do oczekiwań i potrzeb każdej z tych generacji zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie. Może w tym pomóc dodatkowa edukacja ze strony pracodawcy, która zaspokoi potrzeby obydwu pokoleń oraz wesprze menadżerów w procesie budowania zgranego zespołu. Może to być webinar na temat Różnorodności w zespole. Materiał poprowadzi jeden z naszych najlepszych ekspertów, a wiedza, którą się podzieli – wpłynie korzystnie, zarówno na współpracę zespołu, jak i na rozwój kompetencji menadżerów. 

 

Jak biznesy mogą odpowiadać na wyzwania pokolenia Z?

Generacja Z ma istotny wpływ na świat biznesu. To generacja, która dorastała w erze cyfrowej, smartfonów i mediów społecznościowych, co wpłynęło na jej zachowania konsumenckie, wartości oraz oczekiwania wobec firm i marek. Oto, w jaki sposób Pokolenie Z wpływa na biznes:

 • Cyfrowa konsumpcja: Pokolenie Z jest pokoleniem, które wyrosło na zakupach online. Wartością dla nich jest wygoda i natychmiastowy dostęp do produktów. Firmy muszą dostosować swoje strategie sprzedaży, oferując atrakcyjne, łatwe w użyciu platformy e-commerce.
 • Wideo i treści wizualne: Pokolenie Z preferuje treści wizualne, takie jak wideo i zdjęcia, nad tekstem. Firmy powinny inwestować w wideo marketing, livestreaming i kreację wizualnych treści, aby przyciągnąć uwagę tej grupy konsumentów.
 • Autentyczność: Pokolenie Z jest bardzo wyczulone na autentyczność marek. Oczekują, że firmy będą transparentne, szczerze komunikować swoje wartości i działać zgodnie z nimi. Fałszywe obietnice i marketingowe triki mogą źle wpłynąć na wizerunek firmy.
 • Równość i wartość społeczna: Wartością dla Pokolenia Z jest równość, sprawiedliwość społeczna i zrównoważony rozwój. Firmy, które aktywnie wspierają te wartości i podejmują działania na rzecz społeczeństwa, mogą przyciągnąć lojalnych klientów z tej grupy.
 • Wsparcie przedsiębiorczości: Wielu członków Pokolenia Z wykazuje zainteresowanie przedsiębiorczością. Firmy mogą wspierać inicjatywy przedsiębiorcze, np. poprzez programy mentorstwa, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników.
 • Elastyczność w zatrudnieniu: Pokolenie Z oczekuje elastyczności w zakresie zatrudnienia. Firmy mogą zaoferować opcje pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy i rozwijające się ścieżki kariery, aby przyciągnąć i zatrzymać tę generację.
 • Zrównoważony rozwój: Świadomość ekologiczna jest ważna dla Pokolenia Z. Firmy, które angażują się w zrównoważony rozwój i podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, mogą budować pozytywny wizerunek i przyciągać ekologicznie świadomych klientów.
 • Komunikacja przez media społecznościowe: Pokolenie Z spędza dużo czasu na mediach społecznościowych. Firmy muszą być aktywne na platformach społecznościowych, aby dotrzeć do tej grupy i utrzymać z nią kontakt.
 • Różnorodność i inkluzywność: Pokolenie Z ceni różnorodność i inkluzywność. Firmy powinny dążyć do stworzenia różnorodnych i inkluzywnych miejsc pracy oraz uwzględniać te wartości w swoich produktach i usługach.
 • Nowatorskie technologie: Ta generacja jest zainteresowana nowinkami technologicznymi, takimi jak sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i blockchain. Firmy, które wdrażają innowacyjne technologie, mogą przyciągnąć uwagę i zainteresowanie Pokolenia Z.

Pokolenie Z to wymagający, ale również bardzo perspektywiczny rynek dla firm. Firmy, które dostosują się do ich oczekiwań i wartości, mogą cieszyć się lojalnością tej generacji i osiągnąć sukces na rynku. Jednak muszą być autentyczne, elastyczne i zaangażowane w sprawy społeczne oraz ekologiczne, aby budować trwałe relacje z Pokoleniem Z.

 

Podsumowanie

Pokolenie Z to grupa młodych ludzi, która ma potencjał do zmiany tradycyjnego modelu biznesowego. Ich cyfrowa i wartościowa świadomość kształtuje rynek, a firmy, które będą elastyczne i odpowiedzą na ich oczekiwania, mogą osiągnąć sukces w tej nowej rzeczywistości. Firmy, które zrozumieją tę generację i dostosują się do jej wymagań, będą miały szansę na sukces w przyszłości. Warto więc śledzić te zmiany i aktywnie reagować na wyzwania, jakie niesie Pokolenie Z.

Udostępnij