Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Czym jest Onboarding pracownika w firmie?

Projekt-bez-nazwy-90-1

Onboarding pracownika w firmie to proces adaptacji nowego członka zespołu do nowego środowiska pracy oraz organizacji. Jest to kluczowy etap w życiu każdego pracownika, który ma na celu nie tylko wprowadzenie go w obowiązujące w firmie procedury i zasady, ale również stworzenie poczucia przynależności do organizacji i umożliwienie szybkiego osiągnięcia pełnej produktywności.

 

Dlaczego Onboarding jest ważny?

Onboarding pracownika odgrywa kluczową rolę w budowaniu długotrwałych relacji z pracownikiem oraz w zapewnieniu skutecznego startu w nowej roli. Nie tylko pomaga pracownikowi w szybkim nauce i przyswojeniu zasad panujących w firmie, ale także wpływa na jego satysfakcję z pracy i zaangażowanie.

Kluczowe cele Onboardingu:

   

   • Przyswojenie wiedzy i umiejętności: Nowy pracownik musi poznać zasady pracy w firmie, jej kulturę organizacyjną oraz specyfikę działalności. To w tym czasie przyswaja podstawowe umiejętności związane z wykonywaną pracą.

   • Zapoznanie z zespołem: Onboarding pozwala na nawiązanie relacji z innymi pracownikami oraz na poznanie ich ról i odpowiedzialności.

   • Integracja: Proces ten ma na celu włączenie nowego pracownika do życia organizacji, uczestniczenie w projektach i codziennych zadaniach, a także uczestnictwo w firmowych wydarzeniach.

   • Motywacja i zaangażowanie: Efektywny Onboarding przyczynia się do zmotywowania pracownika i zwiększa jego poczucie przynależności do firmy.

   

  Onboarding — przykłady działań

  Efektywny Onboarding nie polega jedynie na wypełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem. To kompleksowy proces, który może obejmować wiele różnych działań:

    

    • Przywitaj nowego pracownika: Pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie. Przywitaj nowego pracownika ciepło i z entuzjazmem, przedstaw mu zespół oraz miejsce pracy.

    • Przekazanie informacji: Zapewnij dostęp do niezbędnej dokumentacji, instrukcji i procedur. Nowy pracownik powinien wiedzieć, gdzie szukać informacji.

    • Szkolenia: Organizuj szkolenia, które pozwolą pracownikowi zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Mogą to być szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne.

    • Mentoring: Przydziel starszego pracownika, który pomoże nowemu koleżance/kolego w adaptacji i udzieli wsparcia.

    • Zdalny Onboarding: W dobie pracy zdalnej, Onboarding może odbywać się online. Zapewnij nowemu pracownikowi dostęp do narzędzi, platform i szkoleń online.

    

   Ciekawy Onboarding — dlaczego warto?

   Ciekawy Onboarding to podejście do procesu adaptacji nowych pracowników w firmie, które wyróżnia się oryginalnością i kreatywnością. Warto inwestować w ciekawy Onboarding z kilku powodów:

     

     • Zwiększenie zaangażowania: Ciekawe i intrygujące metody Onboardingu przyciągają uwagę nowych pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w firmę.

     • Lepsze zapamiętywanie informacji: Działania Onboardingu, które wywołują pozytywne emocje, są bardziej zapadające w pamięć. Nowi pracownicy lepiej przyswajają wiedzę i procedury, gdy są prezentowane w atrakcyjny sposób.

     • Szybsza adaptacja: Ciekawe metody Onboardingu mogą pomóc nowym pracownikom szybciej zaaklimatyzować się w nowym środowisku pracy i zrozumieć firmową kulturę.

     • Wzrost motywacji: Ciekawe zadania i wyzwania mogą zmotywować nowych pracowników do lepszego wykonywania swoich obowiązków i angażowania się w działalność firmy.

     • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: Kreatywny Onboarding może sprawić, że nowi pracownicy będą postrzegali firmę jako innowacyjną i atrakcyjną, co może pomóc w przyciąganiu najlepszych talentów.

     • Lepsza retencja pracowników: Pracownicy, którzy przeżywają ciekawy i satysfakcjonujący Onboarding, są bardziej skłonni pozostać w firmie na dłuższą metę.

    Przykłady ciekawego Onboardingu obejmują organizację gier i zadań integracyjnych, tworzenie spersonalizowanych pakietów powitalnych, a także organizowanie nietypowych spotkań i wydarzeń z udziałem nowych pracowników. Jednym z takich wydarzeń może być Dzień Zdrowia w Firmie, podczas którego pracownicy będą mieli okazję do integracji, relaksu, naładowania baterii oraz zajęć z takimi specjalistami, jak m.in. fizjoterapeuta, dietetyk, czy też psycholog. Takie wydarzenie wzmocni morale dotychczasowego zespołu oraz pokaże jego nowym członkom, że ich pracodawca nie skupia się wyłącznie na wynikach finansowych. Ciekawy Onboarding może przyczynić się do lepszego startu nowych pracowników w firmie i budowania pozytywnych relacji od samego początku.

     

    Onboarding zdalny

    Onboarding zdalny, zwany również wirtualnym Onboardingiem, to proces przygotowania nowych pracowników do pracy w firmie, który odbywa się w trybie online lub hybrydowym. Jest to coraz popularniejsza metoda w kontekście pracy zdalnej i elastycznych modeli zatrudnienia. Onboarding zdalny ma swoje unikalne cechy i wyzwania, ale może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oto kilka kluczowych aspektów Onboardingu zdalnego:

    1. Technologia jako narzędzie

    W Onboardingu zdalnym technologia odgrywa kluczową rolę. Nowi pracownicy muszą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, platform szkoleniowych i dokumentacji online. Pracodawcy powinni zadbać o to, aby nowi pracownicy mieli dostęp do niezbędnych aplikacji i oprogramowania.

    2. Dostarczenie materiałów online

    Wszystkie materiały dotyczące Onboardingu, takie jak prezentacje, dokumenty firmowe i procedury, powinny być dostępne online. To pozwoli nowym pracownikom na samodzielne zapoznanie się z nimi w dogodnym dla nich czasie.

    3. Wirtualne spotkania

    Spotkania wideo są kluczowym elementem Onboardingu zdalnego. To podczas nich nowi pracownicy mogą poznać swoich kolegów z zespołu, przejść przez niezbędne szkolenia i uzyskać odpowiedzi na pytania. Warto zadbać o interaktywność tych spotkań.

    4. Dostosowanie do potrzeb pracownika

    Onboarding zdalny pozwala nowym pracownikom bardziej elastycznie dostosować proces do swoich indywidualnych potrzeb. Mogą samodzielnie wybierać kolejność nauki, powtarzać materiały, które uważają za trudniejsze, i zgłaszać pytania w dogodnym czasie.

    5. Monitoring postępów

    Pracodawcy powinni śledzić postępy nowych pracowników i oferować wsparcie w razie potrzeby. Może to obejmować regularne rozmowy z przełożonym, aby ocenić, czy nowi pracownicy dobrze radzą sobie w nowej roli.

    6. Pakiet powitalny

    Wirtualny pakiet powitalny może zawierać materiały, gadżety firmowe i informacje o kulturze organizacyjnej. To może pomóc w budowaniu więzi i poczucia przynależności do firmy.

    Onboarding zdalny ma wiele zalet, takich jak oszczędność czasu i kosztów związanych z podróżami oraz możliwość zatrudniania pracowników z różnych regionów geograficznych. Jednak wymaga starannej organizacji i przygotowania, aby zagwarantować, że nowi pracownicy zostaną właściwie wprowadzeni do firmy i zrozumieją jej kulturę i wartości.

     

    Onboarding pokolenia Z

    Onboarding pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1997-2012, różni się od procesu adaptacji innych pokoleń ze względu na unikalne cechy i oczekiwania tej grupy pracowników. Przy Onboardingu pokolenia Z warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów:

    1. Technologia to norma

    Pokolenie Z jest wychowane w erze cyfrowej. Dla nich technologia to nie tylko narzędzie, ale integralna część życia. Warto zapewnić nowym pracownikom dostęp do najnowszych narzędzi i rozwiązań technologicznych, co ułatwi im pracę.

    2. Skróć formalności

    Młodsze pokolenie jest bardziej przyzwyczajone do szybkiego dostępu do informacji i działań online. Dlatego warto zminimalizować procesy biurokratyczne i formalności, a także umożliwić elektroniczne podpisywanie dokumentów.

    3. Wartość i misja

    Pokolenie Z często poszukuje pracy, która ma większy cel niż tylko zarabianie pieniędzy. Ważne jest, aby jasno komunikować wartości i misję firmy, co może przyciągnąć ich do organizacji.

    4. Rozwój i szkolenia

    Nowi pracownicy z pokolenia Z oczekują ciągłego rozwoju i możliwości nauki. Warto oferować im dostęp do platform edukacyjnych, kursów online i szkoleń.

    5. Komunikacja

    Pokolenie Z preferuje krótkie i szybkie formy komunikacji, takie jak wiadomości tekstowe i komunikatory. Warto dostosować narzędzia komunikacyjne w firmie do ich preferencji.

    6. Mentoring: 

    Starsi pracownicy mogą pełnić rolę mentorów dla pokolenia Z, pomagając im zrozumieć kulturę firmy i radzić sobie w nowym środowisku pracy.

    7. Elastyczność: 

    Przedstawiciele pokolenia Z cenią sobie elastyczność w pracy. Warto rozważyć elastyczne godziny pracy lub pracę zdalną tam, gdzie to możliwe.

    8. Wyważenie między pracą a życiem osobistym

    Ważne jest, aby zapewnić pracownikom z pokolenia Z równowagę między pracą a życiem osobistym. Warto promować zdrowy styl życia i dbać o ich dobrostan psychiczny.

    9. Opieka zdrowotna i benefity

    Pokolenie Z jest świadome znaczenia opieki zdrowotnej. Oferta programu zdrowotnego lub innych korzyści zdrowotnych może przyciągnąć ich do firmy.

    Onboarding pokolenia Z powinien być dynamiczny, interaktywny i dostosowany do ich preferencji. To pozwoli na skuteczną integrację tych młodszych pracowników do zespołu i firmy, co może przynieść korzyści w postaci nowych pomysłów i perspektyw oraz zwiększonego zaangażowania w pracę.

     

    Podsumowanie

    Onboarding pracownika w firmie to kluczowy proces, który ma ogromne znaczenie dla efektywności nowego pracownika i jego zaangażowania w organizację. Odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony Onboarding może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikowi, jak i firmie. Ważne jest dostosowanie tego procesu do potrzeb i oczekiwań nowych pracowników, w tym pokolenia Z, które wnosi ze sobą unikalne cechy i wartości. Warto inwestować w ciekawy Onboarding, który przyczyni się do zadowolenia pracowników i sukcesów firmy.

    Udostępnij