Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Dlaczego dla Ciebie ekologia też ma znaczenie?

jan-kopriva-nex3P5iBnPg-unsplash1-1024x683

Czym jest ekologia?

Ekologia to nauka o związkach między organizmami żywymi, w tym ludźmi, a ich środowiskiem fizycznym; stara się zrozumieć istotne powiązania między roślinami i zwierzętami a otaczającym je światem. Ekologia dostarcza również informacji o korzyściach płynących z ekosystemów oraz o tym, jak możemy wykorzystywać zasoby Ziemi w sposób, który pozostawia środowisko zdrowe dla przyszłych pokoleń.


Rola ekologii w naszym życiu

Liczne specjalności w dziedzinie ekologii, takie jak ekologia morska, roślinna i statystyczna, dostarczają nam informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Informacje te mogą również pomóc nam poprawić nasze środowisko, zarządzać naszymi zasobami naturalnymi i chronić ludzkie zdrowie. Poniższe przykłady ilustrują tylko kilka sposobów, w jakie wiedza ekologiczna pozytywnie wpłynęła na nasze życie.


W czym rzecz?

Pracownicy biurowi spędzają dużo czasu w budynku, gdzie fizyczne środowisko wpływa na ich samopoczucie i bezpośrednio wpływa na wydajność i produktywność pracy. W miejscu pracy często zakłada się, że pracownicy bardziej zadowoleni ze środowiska fizycznego mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników pracy. Temperatura, jakość powietrza, oświetlenie i hałas w biurze wpływają na koncentrację i wydajność pracy. Liczne badania konsekwentnie wykazały, że cechy fizycznego środowiska biurowego mogą mieć znaczący wpływ na zachowanie, postrzeganie i produktywność pracowników. Większość poprzednich badaczy w swoich badaniach koncentruje się bardziej na jednym czynniku, który może mieć wpływ na wydajność pracownika w pracy.

Należy pamiętać, że działalność gospodarcza i praca nie mogą być rozumiane niezależnie od środowiska przyrodniczego, w którym się odbywają.

Ludzkość zużywa 1,7 razy więcej zasobów i produkuje więcej odpadów, niż planeta może zregenerować i wchłonąć. Nasz styl życia, który przyspiesza od lat 50. XX wieku, doprowadził do bezprecedensowego tempo utraty bioróżnorodności, emisja nowych, często szkodliwych substancji, uszkodzenie warstwy ozonowej. Doszło do degradacji gleby i zmian w globalnych przepływach biogeochemicznych.

Jak czynniki środowiskowe mogą wpływać na wydajność w miejscu pracy?

W 2017 roku w Niemczech w ochronie środowiska zatrudnionych było ponad 2,8 mln osób. Odpowiada to udziałowi 6,4 procent całkowitej siły roboczej Niemiec. Jednak nie tylko w klasycznych obszarach ochrony środowiska, takich jak gospodarka odpadami, kontrola zanieczyszczenia wody, ograniczanie hałasu, kontrola jakości powietrza i energia odnawialna, tworzone są miejsca pracy. Dzieje się tak również na wcześniejszych etapach łańcucha wartości. Ponadto sektory takie jak przemysł motoryzacyjny i chemiczny oraz rolnictwo muszą silniej niż wcześniej koncentrować się na trendach środowiskowych. Sektor usług ma do odegrania równie ważną rolę, zwłaszcza w odniesieniu do usług technologii środowiskowych.

Korzyści odnoszą zwykle sektory pracochłonne, na przykład modernizacja budynków związana z energetyką. Co więcej, środki ochrony środowiska w niektórych przypadkach zastępują import krajową wartością dodaną. Tak jest na przykład w przypadku inwestycji w efektywność energetyczną i zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które zmniejszają zużycie paliw kopalnych, takich jak ropa i gaz. Samo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do zmniejszenia importu energii o ponad osiem milionów euro w 2014 roku.

Działalność gospodarcza wielu krajów i zależne od nich miejsca pracy pozostają nadal w połączeniu z wydobyciem zasobów naturalnych. W 2015 roku np. 1,7 proc globalne PKB pochodziło z czynszów za surowce naturalne, ale udział ten sięgnął 21 proc w krajach arabskich i 7,1 proc. w Afryce. Czynsze za zasoby naturalne stanowiły więcej ponad 10 proc. krajowego PKB w 40 krajach, z czego 25 w Afryce, a sześć w krajach arabskich

Natomiast około 1,2 miliarda miejsc pracy w 2014 roku, czyli 40 procent światowego zatrudnienia, powstało w branże w dużym stopniu uzależnione od procesów naturalnych. Szacunki te uwzględniają tylko zatrudnienie, które jest bezpośrednio zależne od rezerwy usług ekosystemowych.

Są trzy sposoby w jaki świat środowiska naturalnego wpływa na świat pracy:

– świadczenie usług ekosystemowych, środowiskowe zagrożenia, zarówno lokalne (np. zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby),

– globalne (np. zmiana klimatu) mają potencjał niszczenia ekosystemów i społeczności,

– a także zubożenia warunki pracy pracowników, których to dotyczy.

Źródło:

https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/economics-consumption/economy-environment/environmental-protection-employment

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811029730

Udostępnij